Letos se všichni vydali na trasu „Osičina Dřízna Přepychy Čánka České Meziříčí“. Rozhodně nemohlo chybět ani potřebné vybavení pro občerstvení z vlastních zdrojů. Improvizovaná polní kuchyně už patří k tradici.

Spolek za veselejší Meziříčí má již několikaletou tradici, byť jako občanské sdružení funguje teprve od loňského roku. Minulý měsíc se konala první výroční schůze spolku, kde bylo zvoleno jeho předsednictvo, včetně rady a předsedkyně Zuzany Luňákové. Spolek vznikl v roce 2008 z party nadšenců, kteří se chtěli bavit a začali pořádat zábavné a sportovní akce pro sebe, své kamarády a známé. Od roku 2011 jsou registrováni jako občanské sdružení. Pravidelnými se již staly tradiční vánoční a velikonoční pochody, prvomájový průvod i s alegorickými vozy, letní lyžování přes řeku Dědinu a další „sranda“ akce. Program na letošní rok má zatím jedenáct bodů s různým tématickým zaměřením a všichni už se těší, jak si je užijí.

Vítězslav Němeček, České Meziříčí