Nízká nezaměstnanost a vysoký počet volných pracovních míst v regionu mají na druhou stranu i negativní dopad pro řadu zaměstnavatelů, kteří se potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, především v dělnických profesích.
„S tím souvisí i nárůst počtu pracovníků ze zahraničí, a to jak občanů EU, zejména ze Slovenska a Polska, tak i cizinců z ostatních zemí, především z Ukrajiny,“ poukázala vedoucí oddělení trhu práce při rychnovském ÚP Hana Kasperová s tím, že ÚP v těchto případech akceptuje žádosti zaměstnavatelů o možnost získávat zaměstnance ze zahraničí. „Povolení jsou vydávána pouze na místa, která jsou hlášena jako volná a nepodařilo se je obsadit českými občany ČR,“ míní vedoucí.
Vedoucí rychnovského jednatelství Regionální hospodářské komory Jiří Daniel považuje tento stav za přirozený vzhledem k vývoji nezaměstnanosti. Pro nás je důležité, aby podnikatelé sehnali potřebné pracovníky a je jedno, zda jsou ze Slovenska či Polska,“ reagoval na dotaz Daniel.
Podle statistiky ÚP pracovalo v regionu k 30. 6. 2007 celkem 96 cizinců ze 7 zemí, a to u 29 zaměstnavatelů. Nejvíce jich bylo z Ukrajiny (82), dále následovalo Mongolsko (7), Rusko (3). K 30.6. 2007 bylo evidováno také 1 079 občanů EU, což je oproti roku 2006 více o 172 osob. „Tito pracovníci již sice nepotřebují povolení k zaměstnání, ale zaměstnavatel má povinnost informovat ÚP o jejich zaměstnávání,“ upřesnila Kasperová. Převážnou většinu tvoří občané Polska (768) , dále pak Slovenska v počtu 270, 16 občanů z Bulharska a další v počtech nižších než 5.
„Z vývoje a prognóz trhu práce u nás je zřejmé, že počet těchto pracovníků se v druhé polovině roku pravděpodobně ještě zvýší, neboť pro řadu zaměstnavatelů, kteří se potýkají s dlouhodobým nedostatkem pracovních sil, je toto jediným řešením,“ dodala Kasperová.