„V roce 2018 zasahovaly společně jednotky požární ochrany z Královéhradeckého kraje a Polska u sedmi událostí, oproti tomu v roce 2017 to byly pouze tři zásahy. Naše spolupráce sice není každodenní, ale je znatelné, že se společné výcviky, výměnné stáže a workshopy konané v rámci projektu Bezpečné pohraničí začínají promítat i do ostré zásahové činnosti,“ řekl ředitel HZS Královéhradeckého kraje František Mencl.

Loni se uskutečnil také první běh jazykové přípravy pracovníků krajského operačního a informačního střediska v polském jazyce. Operátoři vyjeli na třídenní studijní cestu do Polska a tři polské delegace navštívily královéhradecké operační středisko a stanice Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Dobruška. V jazykové přípravě se pokračuje také letos. Projekt Bezpečné pohraničí pomáhá i k pořízení speciální techniky pro zásahy hasičů. HZS Královéhradeckého kraje vybavil v loňském roce díky evropské dotaci stanice v Náchodě, Rychnově nad Kněžnou a Trutnově třemi novými technickými chemickými automobily v hodnotě 17 milionů korun. Zároveň byl pořízen videokonferenční systém za necelý milion korun. Ten zahrnuje šest personálních jednotek na jednotlivých územních odborech a jednu velkou jednotku v budově krajského KOPIS v Hradci Králové na Pražské třídě.

Rok 2019 je pro fungování projektu Bezpečné pohraničí rokem posledním. HZS Královéhradeckého kraje v něm plánuje uskutečnit dvě konference pro zástupce všech partnerů. Na setkáních budou prezentovány společné metodiky zásahů při záchraně osob ve výškách a nad volnou hloubkou a při úniku nebezpečné chemické látky. Ještě před těmito konferencemi si však prověří postupy u zásahů čeští a polští hasiči na společných cvičeních. V dubnu 2019 bude zaměřeno na záchranu cestujících z lanovky na Sněžku a v září 2019 pak na havárii cisterny převážející nebezpečnou chemickou látku. Dále připraví v průběhu roku krajští hasiči výcvik pro potápěče, výcvik zásahu v dýchací technice a plánují se také poslední stáže polských příslušníků na krajském operačním středisku.