Zatímco v červenci bylo jeho příčinou extrémní suché počasí, tentokrát přírodní katastrofu způsobila havárie v dobrušské čistírně odpadních vod v minulém týdnu.

„Při havárii v čistírně odpadních vod došlo k úniku nevyčištěné odpadní vody do toku Dědiny. Celá věc je v šetření," uvedla Věra Šmídová, vedoucí oddělení životního prostředí na Městském úřadě v Dobrušce.

„Velmi znečištěn byl dvoukilometrový úsek za Dobruškou až do obce Pohoří. V něm nám ryby totálně uhynuly. Občasné znečištění – třeba po vydatných deštích – odnesou jako první vranky a pstruzi. Tentokrát však šlo o totální otravu a nevydržely ani nejodolnější ryby – tloušti a hrouzci," vypočítává ztráty Pavel Marek, předseda místní organizace Českého rybářského svazu Opočno.

Provozovatelem dobrušské čistírny odpadních vod je společnost Aqua servis Rychnov nad Kněžnou. Její výrobně technický ředitel Josef Jansa vzniklou havarijní situaci popsal pro Orlický týdeník. „Selhalo spínací zařízení čerpadel a došlo k celkovému výpadku čerpání. Současně došlo i k závadě na přenosu dat do dispečinku, takže obsluha nedostala informaci o poruše. Jakmile problém zjistila, poruchu ihned odstranila. K takové shodě událostí nikdy nedošlo, proto je tato havárie výjimečná. Společně s dodavatelskou firmou připravujeme opatření, která zabrání opakování podobné nehody."

Pracovníci Aqua servisu se bezprostředně po zjištění poruchy snažili kvality vody v toku říčky zlepšit. „Dopouštěli jsme z hydrantu pitnou vodu ke zlepšení průtoku," dodal Jansa.

Provozní nehodu nepřežily stovky ryb, včetně těch nejodolnějších. Ty letos už dokázaly přestát jednu kritickou situaci, která na Dědině nastala během první poloviny letních prázdnin. V červenci se na hladině říčky objevily ryby bez známek života. Zapříčinilo to extrémní počasí s dlouhodobě vysokými teplotami, kvůli nimž klesla hladina vody v toku Dědiny pod kritickou mez.
Vyčíslit škody 
není jednoduché

Došlo ke snížení obsahu kyslíku ve vodě na minimální hodnoty. „Následný prudký déšť spláchl prachové částice z komunikací a zpevněných ploch. Ty zapříčinily zahlcení kanalizace a došlo k jejímu přetečení do vodního toku Dědiny. To mělo za následek úhyn ryb. K takovým situacím v letním období občas dochází a úhyn v tomto případě nezpůsobí únik nebezpečných látek do vody," vysvětlila tehdy Šmídová.
Rybáři dosud přesné škody nevyčíslili. „Není to tak jednoduché. Výši škod musíme zkonzultovat s našimi nadřízenými v Hradci Králové a zaúčtovat podle daných tabulek. Na jednu stranu existuje tržní hodnota ryby, kterou lze koupit na sádkách. Na druhé straně máme rybu, která se v přírodě vytře nebo ji tam vysadíme my a ona žije nějakou dobu v přirozeném prostředí. Potom je její cena diametrálně odlišná," vysvětluje Pavel Marek, předseda místní organizace Českého rybářského svazu Opočno.

Velké ztráty chráněné mihule

„Čekáme také na Českou inspekci životního prostředí. Jak situaci vyhodnotí z pohledu ochranářského."
A jaké druhy ryb u Dobrušky uhynuly? „Zejména jelec tloušť, mřenka, hrouzek. Překvapil nás především velký úhyn chráněné mihule potoční. Když uhynou chráněné druhy, tak to pak je opravdu problém na druhou," neskrývá Marek závažnost totální otravy na Dědině. „V některých úsecích byla voda tak zakalená, že se skutečný stav ztrát nedal hned zjistit."