Hlavně poválečná léta nejednomu z nich málem zpečetila osud. Nyní opět „povstávají z popela“. Nedávno slavnostně zpřístupnili po dlouhých letech oprav i areál kostele sv. Máří Magdalény v Bartošovicích v Orlických horách.

„Je to projekt, na kterém děláme už asi pět let. Opravili jsme hřbitovní zeď, bránu a zrekonstruovali i samotný hřbitov. Hroby německých obyvatel byly dlouhou dobu neudržované, staré rozlámané náhrobky se vyhodily a pro ty, které se celkem ve slušném stavu zachovaly, jsme vytvořili důstojné pietní místo,“ vysvětlil starosta Bartošovic v Orlických horách Kostas Kotanidis.

Potomci německých obyvatel Bartošovic, kteří dnes žijí v Německu, už stačili obnovený hřbitov navštívit. „Byli tu asi před měsícem a moc se jim to líbilo. Vzali jsme si také do pronájmu kostel a předloni jsme opravili zákristii a zimní kapli, dali jsme novou střechu, vloni na jaře se dokončila oprava věže, která získala novou krytinu, spravili jsme hodiny a dali novou fasádu. Teď jsme po pěti letech budování celý areál oficiálně zpřístupnili,“ dodal bartošovický starosta.

Celkové náklady na obnovu kostela dosáhly přes 3 miliony korun, na hřbitov přibližně 2,5 milionu korun. Obci pomohly dotace, bez nichž by se do oprav pustit nemohla.

Bartošovice byly původně českou vesnicí, ale při kolonizaci Orlických hor zde postupně převládlo německé obyvatelstvo, které vesnici v 17. století přejmenovalo na Batzdorf. Z té doby pochází také místní kostel, svou současnou podobu však dostal až o něco později - v první polovině 18. století. Ještě v roce 1930 tu žilo 1834 obyvatel. Po roce 1945 však obci postihl velký úbytek obyvatelstva v důsledku poválečného odsunu, v roce 1950 v Bartošovicích žilo už jen 267 lidí.

Uhynulé ryby. Ilustrační foto.
Na Dědině uhynuly ryby. Zatím nikdo neví proč