Krajským radním dělá v rámci holdingu starosti rychnovská Oblastní nemocnice, která je ve ztrátě. Na nedávném setkání zástupců Královéhradeckého kraje se starosty měst a obcí rychnovského okresu se takto nechal slyšet hejtman Lubomír Franc. Sloučení s náchodskou nemocnicí, jako jedna z variant, zatím podle krajské radní pro zdravotnictví nepřipadá v úvahu. Po loňském uzavření opočenské nemocnice kraj také zvažuje, co podnikne s tamními lůžky.

„Ve zdravotnictví panuje období nejistot, protože ani nevíte, kdo v něm bude ministrem ve druhé polovině roku,“ uvedla v obecné rovině krajská radní pro oblast zdravotnictví Jana Třešňáková. Potvrdila, že rychnovská nemocnice pozornost skutečně poutá. Její provoz zahrnuje asi třicet procent z dvou set milionů korun, které kraj do zdravotnictví dává. Proto byl přichystán dvouletý stabilizační plán, v jeho průběhu však nemá dojít k omezení poskytovaných služeb.

„Ředitel rychnovské nemocnice Luboš Mottl předložil stabilizační plán, který by měl zajistit její ekonomickou efektivitu a během dvou let ji zlepšit tak, aby nedocházelo k takovým ztrátám, jaké tam v současnosti jsou,“ doplnila Třešňáková. Podle ředitele Mottla nemocnice bude směřovat k poskytování péče dle trendů, které maximálně využijí nabízený efekt ze strany plátců.

Ředitel rychnovské nemocnice Luboš Mottl dále vysvětlil: „Tyto trendy citlivě reagují a respektují potřeby pacientů ze spádové oblasti a současně minimalizují náklady na jejich poskytování. Tím je zejména orientace na takzvanou jednodenní péči v operačních oborech a zároveň na druhé straně ve větší míře poskytování následné péče na lůžku. Nemocnice očekává a je připravena akceptovat chystané změny systému hrazení péče v České republice, což je nová koncepce ministerstva zdravotnictví, kdy úhrady budou adresně směřovány tam, kde vznikají náklady, to jest podle jejich skutečné potřeby. Toto je předpokladem fungování nemocnice v současné struktuře oborů a oddělení bez zásadních problémů.“

Vyšší efektivita

Problémem je i případné špatné rozvržení struktury oddělení, které rovněž může mít vliv na vysoké náklady. „Že některé výdělečné činnosti byly převedené do soukromí, to už je věc minulosti, kterou nemůžeme napravit. Možnost investovat do rentgenu se nabízí, ovšem otázkou je, zda by to pojišťovna nasmlouvala, což samozřejmě nechce. Další rentgenové centrum v Rychnově nad Kněžnou není schopná uplatit, tudy cesta nevede. Spíš hledáme jak zvýšit efektivitu nemocnice, už proto, že přezvala péči za Opočensko. Vybudování lůžek následné péče by umožnilo větší obrat na těch akutních, a tím rovněž zvýšilo efektivitu,“ je přesvědčena radní pro oblast zdravotnictví.

Krajský hejtman Lubomír Franc se v dané souvislosti zmínil o možnosti přesunu léčebny dlouhodobě nemocných (LDN) z Opočna, kde je v současném areálu pětapadesát lůžek, do Rychnova. K tomu Třešňáková uvedla: „To je zatím v rovině úvah, jedná se o záměr dlouhodobějšího charakteru.
Nejednalo by se o přesun v nejbližších dvou letech, natož okamžitě. Nejdřív je potřeba vybudovat a posílit lůžka, což vyžaduje nějaké investice, na které prozatím nevidím.“

Sloučení nehrozí

V souvislosti s nepříliš uspokojivou situací v rychnovské nemocnici se zvažovalo několik možností, kterak ji vyřešit. Mohlo se jednat například o sloučení se špitálem v Náchodě. „Jelikož se řešila efektivita nemocnice, navrhovaly se různé varianty jejího zajištění. Jednou z nich bylo i připojení pod Náchod, ale tato úvaha padla. Koncepce zdravotnictví hovoří o čtyřech základních okresních nemocnicích včetně rychnovské,“ doplnila Jana Třešňáková.

Spádovou nemocnici potřebují

K dané problematice se vyjádřil například borohrádecký starosta Milan Maček. Tím dal najevo, že osud nemocnice není lhostejný ani lidem z okolních koutů regionu. Podle něj je potřeba se podívat rovněž na příčiny zadlužení. Vhodným řešením by do budoucna zároveň mohlo být zaměřit se na dokoupení technologií, které v současnosti ve špitále nemohou využívat.

Na osudu nemocnice zástupcům měst i kraje záleží, neboť je spádová. „I přes ztrátu zhruba dvaceti milionů korun má rychnovská nemocnice perspektivu. Společně s tou ve Dvoře Králové by v budoucnu měla vykrývat případné problémy vzniklé během plánované rekonstrukce nemocnice v Náchodě,“ sdělil hejtman Lubomír Franc.