„Skončila doba, kdy budeme každý rok kontrolovat FKSP (Fond kulturních a sociálních potřeb pro zaměstnance). Budeme se více zaměřovat na některé konkrétní záležitosti, které byly předmětem hloubkové kontroly v Tmavém Dole,“ řekl hejtman Martin Červíček.

Půlroční hloubková kontrola odhalila v Tmavém Dole řadu nesrovnalostí a kraj proto podal podněty k prošetření policii, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, České inspekci životního prostředí a Inspektorátu práce. „Nemyslím si, že jde o systémové pochybení. Jsem přesvědčený, že tato závažná zjištění jsou ojedinělým případem. Nesvědčí o tom, že domov v Tmavém Dole byl předchozím ředitelem řízen odpovídajícím způsobem,“ uvedl Červíček.

Kontroloři se zaměřili v Tmavém Dole na hospodaření organizace v letech 2019 - 2023 v době působení ředitele Antonína Stanislava, který poslední dva roky působil zároveň v pozici politického náměstka ministra spravedlnosti Pavla Blažka. Domov v poslední době navýšil díky výrazným investicím kraje kapacitu na 156 klientů, stojí na místě bývalého komunistického lágru a uhelného dolu v lesích nedaleko Rtyně v Podkrkonoší.

Po odhalení, která přinesla hloubková kontrola, kraj zavede nová, přísnější opatření pro všechny příspěvkové organizace. Nebude jich málo.

„Mezi nejdůležitější první kroky bude patřit revize zřizovacích listin, které jsou základním dokumentem každé příspěvkové organizace. Dojde k jejich zpřísnění. Na tom už pracujeme,“ popsal jedno z chystaných opatření Miroslav Vrba, ředitel Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, a přiblížil další.

„Po dohodě s panem hejtmanem přistupujeme na větší míru centrálních nákupů, abychom se vyhnuli některým dodávkám, které jsou pro organizaci nevýhodné. Budeme zavádět nové softwarové nástroje, které by nám měly dát signál, že se v organizaci něco děje, například při překročení mezd. Bude to metoda na principu semaforu. Když se objeví oranžová, naskočí nám výstraha, červená už bude znamenat problém.“

Kraj už vytvořil samostatný odbor kontroly a analýz. Příspěvkové organizace kraje musí počítat s jiným systémem, než na jaký byly zvyklé. „Sjednocujeme účetní analytiku. Budeme daleko více pracovat s daty. Nebude to tak, že kontroly budou probíhat v určeném termínu jednou za tři roky, ale budeme je provádět na základě analýz a vyhodnocení rizik v příspěvkových organizacích. Budeme také průběžně měnit složení kontrolních týmů,“ vysvětlil Miroslav Vrba.

Kraj zřizuje 113 organizací

Královéhradecký kraj je zřizovatelem 113 příspěvkových organizací. Patří mezi ně domovy pro seniory, léčebny, školy, muzea, hvězdárny, záchytka, záchranka, správa silnic, centrum investic, rozvoje a inovací CIRI, krajská centrála cestovního ruchu.

V letech 2021 až 2023 kraj provedl 307 kontrol. V Domově sociální péče Tmavý Důl proběhlo v letech 2017 - 2023 šest veřejnosprávních kontrol zaměřených na oblast inventarizace majetku, mezd, cestovních příkazů, čerpání z fondu FKSP a evidenci nemovitého majetku. Zjištěná pochybení nebyla zásadního charakteru. Mezi lety 2019 - 2023 dosahoval DSP Tmavý Důl podle krajského úřadu kladné hospodářské výsledky.

Mimořádná finanční kontrola hospodaření v Tmavém Dole začala 5. prosince 2023 a skončila 3. června 2024. Prověřovala vnitřní kontrolní systém, zadávání veřejných zakázek, vkládání smluv do registru, nakládání s majetkem, personální oblast, evidenci docházky, cestovní náhrady, autoprovoz.

„Hloubková kontrola odhalila plno dílčích zjištění, která mohou nasvědčovat tomu, že došlo k porušení zákona. V tuto chvíli o tom rozhodnout nemůžeme, proto podáváme podněty orgánům činným v trestním řízení či ÚOHS. Uvidíme, jaké budou závěry,“ řekl hejtman Martin Červíček.

Dělili zakázky a nezveřejňovali smlouvy

Jaké nedostatky kontroloři zjistili? Domov sociální péče Tmavý Důl v době, kdy mu šéfoval Antonín Stanislav, porušoval podle výsledků kontroly základní zásady při zadávání zakázek - zásady transparentnosti, zákaz diskriminace a rovného zacházení. Organizace systémově i systematicky nestanovovala předpokládanou hodnotu zakázek. Docházelo k dělení zakázek a porušení zákona o zadávání veřejných zakázek při nákupu lehkých topných olejů. Domov sociální péče neuveřejňoval uzavřené smlouvy.

V roce 2022 výrazně vzrostl nákup mobilních telefonů (28 kusů za 808 662 Kč). Některé byly vyřazeny před záruční dobou po roce užívání.

Krajští kontroloři odhalili porušení zákoníku práce, když docházelo k vyplácení příplatků za vedení v neoprávněné výši. Chyběly relevantní údaje pro výpočet platů. V docházkovém systému u vybraných zaměstnanců chyběly záznam příchodů, odchodů, přerušení výkonu práce. Dalším zjištěným nedostatkem bylo proplacení nevyčerpané dovolené u zaměstnanců, kteří ukončili pracovní poměr v lednu 2024.

Nedoložené jízdy

U některých vozidel nebyla podle zjištění kontrolorů doložena kniha jízd, například u vozidla využívaného ředitelem organizace a jeho zástupkyně, nebo byla předložena zfalšovaná kniha jízd. Tankování pohonných hmot nebylo podloženo služebními cestami.

Kraj podá podnět k prošetření na policii kvůli tomu, že organizace neprokázala, že výdaje za pohonné hmoty v letech 2021 - 2023 v celkové výši zhruba 170 tisíc korun byly vynaloženy pouze pro služební cesty. Další podnět na policii se týká toho, že organizace neprokázala, že došlo k plnění od některých dodavatelů v objemu zhruba 2 miliony korun, například u stavby dřevěných přístřešků, úpravy objektu garáže, oplocení areálu a pojezdové brány a dalších prací a služeb.

„Nebyl jsem seznámen se závěry kontrolního šetření, nemohu se tedy k jeho obsahu vyjádřit,“ reagoval v úterý Antonín Stanislav, když ho Deník požádal o vyjádření.

Skončil i na ministerstvu

Antonín Stanislav rezignoval k 31. lednu 2024 na funkci ředitele a k 1. březnu i na post náměstka ministra spravedlnosti. „Mediální tlak a lynč, který byl nepřetržitě veden posledního půl roku na můj profesní a později hlavně rodinný život, vyústil v to, že jsem byl nucen odejít na neplacené volno z důvodu ochrany zdraví své manželky a především svého dvouletého syna před gradujícími bezohlednými útoky redaktorů Seznam Zprávy nerespektující soukromí mé rodiny. Po měsíci neplaceného volna jsem zkontaktoval pana ministra a sdělil mu, že i přes zodpovědnost vůči rozpracované práci a agendě na ministersvu spravedlnosti nemohu funkci vykonávat, aniž by cílenými útoky a tlaky redaktorů netrpěla má rodina a dobré jméno ministerstva,“ oznámil v březnu Stanislav.

Domov důchodců v Tmavém Dole vedl od roku 2017. „Odcházelo se mi velmi těžko, ale práce, kterou jsem tady odvedl, je nezpochybnitelná. Když jsem nastoupil v roce 2017, tak se uvažovalo o tom, že se Tmavý Důl zavře, místo toho se nám podařilo vybudovat s kolegy jeden z nejlepších domovů pro seniory,“ prohlásil. Domov v poslední době navýšil kapacitu na 156 klientů, stojí na místě bývalého komunistického lágru a uhelného dolu v lesích nedaleko Rtyně v Podkrkonoší.

Nový ředitel zařízení Martin Kryštof Kubák v úterý řekl, že vedoucí funkce opustili tři ze čtyř lidí, a to na vlastní žádost. Královéhradecký kraj uložil novému vedení domova v Tmavém Dole vymáhat škody, které organizaci vznikly.

Mohlo by vás také zajímat: Fronty navzdory vyšší ceně. Lanovka na Sněžku má v létě dražší jízdné

Od června do konce září platí na Lanové dráze Sněžka vyšší ceny než v ostatních měsících. Zájem lidí přesto neklesá. | Video: Deník/Jan Braun