To se vinou úředních průtahů nestihlo a stavba se s určitostí neprovede ani do konce roku. Termín byl zatím přesunut na jaro bez určení konkrétního data.

„Přístup některých orgánů mi připadá velice neorganizovaný. Neustále také dochází ke změnám podmínek. Původně se totiž neměly obce o nic starat, později na ně přešlo zajištění projektu a nyní se musí zapojit do samotné realizace," postěžovala si Jarmila Novohradská, starostka Častolovic, která spolu se zástupci Rychnova nad Kněžnou 22. října absolvovala jednání na Státním fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

Častolovice a Rychnov nad Kněžnou jsou totiž jedinými místy v okrese, která uspěla se žádostí o prostředky z iniciativy Bezpečný přechod, vyhlášené ministerstvem dopravy a SFDI. Tento projekt by jim měl vložené investice vykompenzovat.

Upraven má být přechod pro chodce u častolovické hasičárny. Ten je hodně využívaný mimo jiné při cestách od vlakového nádraží. Navíc tudy chodí řada dětí denně do školy. Kromě něj se má stát bezpečnějším ještě přechod u hotelu Labuť v Rychnově.