Teď to bude dalších 3,1 procenta. To je na chlup stejně, kolik činí průměrné celostátní zdražení plynárenské skupiny RWE Transgas. Důvodem jsou zvyšující se ceny ropy. Kdyby zároveň s tím neposilovala česká koruna, bylo by zvýšení cen plynu mnohem výraznější.

„Roční náklady u průměrné domácnosti využívající zemní plyn na vytápění, ohřev vody i vaření vzrostou zhruba o 640 korun,“ uvedl Jindřich Broukal, předseda představenstva Východočeské plynárenské.

Tento příklad vychází z odpovídajícího ročního odběru 19 MWh a roční faktuře za plyn 20 700 korun. U domácnosti s odběrem 31,5 MWh vzroste roční faktura z dosavadních 33 500 korun o 1060 korun. Při porovnání s růstem cen u elektřiny, uhlí či dřeva však dopadá zemní plyn stále nejlépe.
„Za poslední dva roky cena plynu domácnostem vzrostla nejméně v porovnání s ostatními zdroji energie,“ dodal Broukal.