Letošní zima stála zase po letech pořádně zato, ale to i ve špatném slova smyslu. Těžký sníh nebo masy ledu dokáží napáchat škody nejen na soukromém majetku, nýbrž i v přírodě. 

Dlouhotrvající tuhé mrazy a následné oteplení vypustily do koryt horských řek tuny ledu razícího si cestu úzkými a často velice klikatými koryty. Výsledkem je množství poškozených stromů na březích.

Rozsah škod a případného kácení se zatím nedá příliš odhadovat. Přesnému zmapování situace dosud leckde brání souvislá sněhová pokrývka.

„Škody v našich lesích rozhodně jsou. Týká se to například povodí Bělé nebo Orlice. Jejich rozměry se budou teprve zjišťovat při revizích. U poškozených stromů budeme posuzovat riziko pádu i působení sekundárních škůdců,“ uvedl Libor Krček ze Správy Kolowratských lesů.

Dívají se na to jinak

Na zmíněnou problematiku ovšem existuje i jiný úhel pohledu. „My se na tuto věc díváme trochu jinak než vlastníci lesů. To, co je pro ně škoda, my považujeme za přirozený proces. Mrtvé dřevo má v tocích svůj význam,“ řekla Radka Jakoubková, která má na Správě Chráněné krajinné oblasti Orlické hory na starosti vodní toky.
(
Ochranářka dále uvedla, že v souvislosti s kácením břehových porostů mají jejich vlastníci pouze ohlašovací povinnost. S největšími lesními hospodáři prý ale mají velice dobré vztahy a ti s nimi plánované kácení většinou konzultují. V tomto směru ale Správa CHKO zatím žádné podobné záměry nezaznamenala. V majetku Lesů České republiky prý žádné mimořádné škody nenastaly.

„Jedná se o jednotlivé roztroušené polomy, což není na konci zimy nic mimořádného. Poškozené porosty budou zlikvidovány ještě do konce května. V korytech ve správě Lesů ČR ke škodám nedošlo,“ ubezpečil Zbyněk Boublík, tiskový mluvčí Lesů České republiky s tím, že současné pomalé tání je pro správce toků příznivým faktorem.

I přes nadměrné množství sněhu tak nedošlo v lesích k takovým škodám jako při kalamitě, která nastala před šesti lety při extrémní sněhové nadílce.

Kde všude led napáchal škody

Povodí řeky Bělé

Povodí řeky Orlice
již od Orlického Záhoří

Povodí řeky Zdobnice
mezi Zdobnicí a Pěčínem