Do manželství se obvykle spojovaly dvojice stáří k sobě přiměřeného, žena bývala častěji o něco mladší. Ale manželství věkem značně nerovná se také neuzavírala nijak zřídka.

Bereme-li za přiměřený ještě rozdíl do deseti let, pak v sledovaném rajonu (propátral jsem 16 pohorských vsí 1651) v každém pátém manželství byl rozdíl mezi partnery značnější.  Z 240 párů bylo 47 takto nerovných.

Dobře v každém desátém manželství činil rozdíl nejméně dvacet let (26 případů). Příkře nerovná bývala hlavně manželství vdovců a vdov a ovdovělých bylo v tom čase bídy a umírání dost. Usedlost nesměla zůstat bez hospodáře a statek s polem nebo alespoň slušná chalupa není k zahození, třeba i s dědkem nebo bábou, pořád lepší než potloukat se po službách nebo po podružích.

Žádanější jsou pravda bohatší statky pod horami, tam jsou manželství šedesátníků vdovců s třicátnicemi ještě častější. Ale i tady v horách třeba v Tisu má osmdesátiletý zahradník Michal Ops ženu osmadvacetiletou a má s ní tři děti do desíti let, vedle v Janově je třicetiletá Mariana oddána osmdesátiletému domkáři na obci Fojtovi a dala mu už také dvě děti. V Bystrém má v sedmdesáti tři děti s třicetiletou Jakub Neckář, také domkář, ale možná řemeslník.

Osmdesátiletý s čtyřiatřicetiletou v Borové, ba osmdesátiletý s šestadvacetiletou v Hlinném. Je to Kryštof Langr s Barborou z hrabství Kladského.

U ožebračeného strýce toho slavného mlynáře, který svolával lid do rebelie, získala domov cizopanská služka z Kladska.
Mimochodem – samotný Jíra Dlouhý-Langr měl druhou ženu o 21 roků mladší, o málo starší než jeho nejstarší syn, když prchali před novým protivenstvím proti víře za hranice, na poslední chvíli před příchodem komise 28. dubna 1651.

Nu a ten, kdo by byl široko daleko naprosto nejstarší, kdyby těch 98 roků nebyla chyba v zápise, sedlák Jan Sova v Dobrém čp. 43 hospodaří se ženou čtyřicetiletou, děti arci nemají, ale vzali za své dva sirotky, Jiříka Skřivánka a Aničku Zajčku.

Rovenský Lukáš Jakubičků, mladý muž staré selky, patří k poněkud řidším opačným případům. Jíra Novák ve Sněžném, asi bývalý čeledín, je nyní stár čtyřicet let a jako muž sedmdesátileté selky je sedlák, ano i konšel při vrchní rychtě.

Na nejlepším vošetnickém selském majetku je sedláku Janu Netíkovi zapsán věk 39 roků, jeho ženě Dorotě 77 roků, to se ovšem přiženil vdovec k vdově (chalupník k staré bezdětné selce) a přivedl si na statek své děti, ale přijali ještě další dvě děti sirotky a podruhyni.

Připomínám snad zbytečně obšírně takovéto zvláštní páry, ale pochopili jsme tím, že v těžké době nevedla k sňatku hlavně láska, ale častěji starost o existenci, o střechu nad hlavou, o chleba.

Jan J. Škoda