Hory také celkem unikly morovým epidemiím, které kosily Hradecko. Ale obecný rozvrat, bída, neúrody, kontribuce a rekvizice podlomovaly chabou sílu horáků. A hranice ubožácké, ale přece jen svobody v Kladsku a ve Slezsku byly na dosah. Kdo zůstával, toho opravdu držela jen příchylnost k rodné půdě a úporně živená naděje, že Bůh nedá zhynouti svým věrným a že se ještě všechno v dobré obrátí..
Mezitím došlo i na výsostný post pánů Trčků.

Syn pana Jindřicha Adam Erdman Trčka byl, jak známo generálem císařského vojska pod generalissimem Valdštejnem, spolu s ním obdařen císařskou přízní a spolu s ním upadl v nemilost a v Chebu byl zavražděn. Obrovské statky Trčků propadly konfiskaci a připadly jiným císařovým milcům přišlým ze všech končin Evropy.
Náchodské panství obdržel generálův zrádný kolega Piccolomini, opočenské získal Rudolf Colloredo. Avšak od tohoto rozsáhlého panství bylo odděleno sedm pohorských a horských vsí, aby se přilepšilo menšímu z obdarovaných oficírů, Heinrichovi Kraftovi z Lamersdorfu, plukovníkovi kyrysníků. Dobrý, Hlinný, Rovný, Vošetnice, Lomy, Mnichová a Deštný tedy připadnou od roku 1636 k panství Černíkovice.

Bez tohoto přídavku to bylo panství drobné, mělo jen pět vesnic v podhorské poloze (Třebešov, Domaším u Rychnova, Černíkovice, Byzhradec a Hrošku), z dalších šesti mělo jen část mělo jen část nebo jen jednotlivé usedlosti. Naše pohorské vsi s tímto jádrem  přímo nesouvisely, byly od něho odděleny vesnicemi, náležejícími drobným doménám, Kvasinám a Skalce.
Naproti tomu ty pohorské vesnice, které zůstaly Opočnu a Náchodu, utkvěly v jiném postavení. Byly jen chudým přívažkem v panstvích velmi rozsáhlých a bohatých, páni z nich velké kapitály mačkat nepotřebovali.

Opočenskému panství Colloredů zůstala 4 města a 77 vesnic. Piccolomini panoval z Náchoda 5 městům a 71 vsím.
Nový pán Rovenských plukovník Kraft neuměl ani slovo česky, i úředníky si přivedl německé a v ryze českém prostředí úřadoval německy. (Piccolomini i Colloredo, ač také cizinci, si ponechali Trčkův personál a vedli knihy česky.)

Tahle jazyková stránka konečně nebyla pro poddané nejdůležitější, poddaný přece nechodí s pánem besedovat ani koukat do jeho knih a obrist Kraft byl spíš pánem opatrným než zlovolným. Pochopitelně měl zájem, aby se dopočítal lidí a poplatníků a citlivých míst se raději nedotýkal.

Jan J. Škoda