Dle slov náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje Karla Janečka by se mělo během tří let dosáhnout stavebního povolení a poté následné realizace stavby.

I když  je to běh na dlouhou trať, místním obyvatelům se jistě hodně uleví. Silnice druhé třídy je velmi frekventovaná, její stav už ale neodpovídá nynějším normám a není tam ani bezpečno.

„Na stávající silnici je plno výmolů, povrch je špatný. Chybí tu také krajnice, komunikace je hodně frekventovaná. Pro motoristy tedy hodně nebezpečná," vysvětluje  starosta Albrechtic nad Orlicí Jaromír Kratěna.

Podle něho je to problém, který se řeší už několik let, stavba už má prý historii až v minulém tisíciletí.

V obci o ni prý už několik let usilují, v tuto chvíli se ale konečně blýská na lepší časy.

V Albrechticích vznikl nový cyklochodník, ten byl dokončen v měsíci dubnu.
Tato rekonstrukce výrazně snížila nebezpečí na trase mezi Albrechticemi a Týništěm.
Pro motorizovanou dopravu ale zůstává tato komunikace nevyhovující.
Během několika let tu vznikne nová silnice s přemostěním. Radou Královéhradeckého kraje bylo vybrán vítěz, který zpracuje projektovou dokumentaci. Týnišťské i albrechtické zastupitelstvo o tuto stavební akce usiluje několik let, shodují se, že nová komunikace je tu opravdu potřeba.

Momentálně se bude vypracovávat projektová dokumentace, za pár let by měla vzniknout přeložka mezi Albrechticemi a Týništěm.

Ta umožní obyvatelům bezpečné a klidné přejíždění.

Albrechtice nad Orlicí společně s Týništěm nad Orlicí o stavbu usilují už mnoho let. Jejich zájmy jsou podle albrechtického starosty v souladu.

„S týnišťským zastupitelstvem pravidelně jednáme. Na našich zájmech se shodujeme. O tuto  stavbu usilujeme už několik let," prozrazuje starosta Albrechtic Jaromír Kratěna.

To potvrzuje i týnišťský starosta Jaroslav Matička. „Realizaci této stavby podporujeme a nadále určitě budeme," dodává Jaroslav Matička.

Investice nové silnice s přemostěním je v režii Královéhradeckého kraje. O zrealizování stavby usiluje také náměstek hejtmana

Královéhradeckého kraje Karel Janeček. On sám je totiž obyvatelem Týniště nad Orlicí, tato lokalita mu tedy není vůbec cizí. Sám stál u zrodu této investice.

Se silnicí vyrostou také mosty

Stávající silnice se rozléhá jak na katastru Albrechtic, tak i Týniště nad Orlicí.

Nevznikne pouze nová komunikace, ale dle návrhu by tu měly vzniknout také nové mosty. Ty by měly být na místě již stávajících. Kolik jich ale nakonec bude, se teprve ukáže až podle vypracovaného projektu.

„Technické řešení je předmětem projektové dokumentace. Měl by tu ale vzniknout nový most přes Orlici a pak také další mosty od Orlice směrem k Albrechticím," dodává Jaromír Kratěna.

Stavět se začne za pár let, to je realita

Během tří let by se měla začít samotná přeložka realizovat. Podle albrechtického starosty je to reálné do této doby připravit po projektové stránce.

Dle jeho slov je ale pro zastupitelstvo hlavní prioritou zajistit bezpečnost  pro pěší a cyklisty. To už se zde před nedávnem částečně povedlo.

Kolem stávající komunikace totiž vznikl před nedávnem cyklochodník. Ten v obci dokončili v dubnu.  Ten  zmenšil riziko nehody na silnici vedoucí přes místní mosty. Jsou totiž velmi úzké a cyklistům a chodcům, kteří tudy prochází, hrozí nebezpečí. Na nynější stav silnice si stěžuje i řada obyvatel a Albrechtice se proto rozhodly jednat.

Tím, že se cyklisté a chodci mohou pohybovat  mimo stávající komunikaci, se zásadně omezilo nebezpečí na frekventované komunikaci.

„Jediné problémy, které nadále přetrvávají, jsou při nájezdu a výjezdu na cyklochodník. Situace  je stále nevyhovující pro motorizovanou dopravu, tu vyřeší až nová komunikace," uvádí starosta Albrechtic nad Orlicí.

Nová přeložka vyřeší nevyhovující šířku silnice a nerovný povrch. Oblouky na mostu jsou příliš ostré, jízda po stávající komunikaci rozhodně nepatří mezi ty komfortní.

„Touto cestou jsem několikrát jela na kole, bezpečně jsem se tedy rozhodně necítila. Nový cyklochodník jsem ještě nevyzkoušela, ale myslím, že nebezpečí rozhodně zmírnil. Jestli se zrealizuje i stavba přeložky, těm co tu bydlí, se rozhodně uleví," prozrazuje Helena Čermáková z Rychnovska.

Rekonstrukce komunikace se bude realizovat od křižovatky na obchvatu silnice I/11 v Týništi nad Orlici, pokračovat bude přes údolí řeky Orlice až do Albrechtic na Orlicí.