To v Opočně se bude Betlémské světlo rozdávat hned několikrát. „Zapálit si svíčku a odnést si domů Betlémské světlo budou moci lidé už 22. prosince během Rybovy vánoční mše v kostele Nejsvětější trojice. Následující den poté najdou lidé plamínek v informačním centru a to od 8 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin. Kdo by nestihl ani tento okamžik, může si světlo odnést domů také z půlnoční mše v kostele Nejsvětější trojice," objasnila za opočenské skauty Marie Vojtíšková.

BETLÉMSKÉ SVĚTLOSnahou každého světla je prozářit tmu…
Takhle nějak si to museli říkat i pracovníci rakouského rozhlasu v Linci, když v roce 1986 přemýšleli, jak ozvláštnit sbírku pro zrakově postižené děti, nazvanou Světlo ve tmě. Mohla je také inspirovat pověst italského města Florencie. Římský papež Urban II. (1088-1099) vyzval v té době evropské rytíře, aby zorganizovali válečnou výpravu do Palestiny a osvobodili od mohamedánů především Betlém a Jerusalém – rodiště a hrob Ježíše Krista. Podle červených křížů, které si připevňovali na oděvy, se jim proto začalo říkat „křižáci". Dalo se na ni najmout i několik mládenců z Florencie. Jeden z nich při odjezdu přísahal, že když výpravu přežije a vrátí se, donese do rodného města plamínek ohně z věčného světla, které hoří v Betlémské basilice. Málokdo mu tehdy věřil.
Po několika letech, těsně před Vánocemi, se před branami města objevilo několik otrhaných a zubožených postav, v jejichž čele šel jeden s hořící svící. Těžko v nich Florenťané poznávali svoje syny, kteří před lety odešli 
z domova do války proti mohamedánům. Všichni ale přísahali, že plamínek na svíci, kterou nesli, je skutečně přímo z Betléma. Ochránili ho v každém počasí, vezli ho po souši i po moři, jen aby splnili svůj slib. Ve středověku 
to tak bylo první a zároveň poslední Betlémské světlo.
A nápad byl na světě! V té době nikdo z nich ovšem netušil, že za pár let se z tohoto nápadu zrodí jeden z novodobých vánočních zvyků.


Šťastná hodinka se uskuteční také v Hostinci Karla IV. v Záměli. Tady se Betlémské světlo rozhoří mezi 10 a 11 hodinou. Návštěvníci se však mohou těšit také na vánoční příběh. Ten se jim odehraje před očima. „Živý betlém s malým Ježíškem, Pannou Marií a Svatým Josefem bude k vidění také za přítomnosti andělů a zpěvu koled. K ochutnání bude medovina i Floriánkův mls," láká na akci Marie Červinková ze sdružení Má vlast, které se o hostinec stará a snaží se oživit jeho tradici.

„Přijďte se na chvíli zastavit a prožít sváteční okamžik za přítomnosti andělů, sousedů, známých i náhodných kolemjdoucích," dodává Marie Červinková. ⋌(sir)