Organizace Pferda pomáhá dospělým lidem s mentálním postižením a duševním onemocněním, aby byli co nejsamostatnější. Dává jim možnost, aby se naučili pracovním dovednostem a dovednostem potřebným k samostatnému bydlení. Nejznámější jsou její podniky Tréninkové kavárny Láry Fáry v Rychnově nad Kněžnou a v Náchodě, Pekárna Na Plechu, Tréninkový byt, nebo Úklidová firma Láry Fáry. Pomáhá také lidem ve službě Takový normální život, kdy klienti bydlí sami ve svých bytech a organizace jim poskytne asistenta, který jim pomáhá ve všedních denních záležitostech.

Pro ředitelku Janu Křížovou bylo převzetí velkým zážitkem i velkým zadostiučiněním: „Získat toto ocenění nebylo vůbec jednoduché, prošli jsme dlouhým a náročným auditem, který prokázal, že umíme hospodařit jak s veřejnými prostředky, tak s prostředky, které dostáváme od dárců. Také byla oceněna naše práce s klienty s postižením a to je pro nás velká vzpruha do další práce. Samotné předávání ve Španělském sále Pražského hradu bylo krásnou třešničkou na dortu.“