Negativní reklama pro Dobrušku

V pořadí druhou petici sepsali příznivci dobrušského starosty: „Protože se domníváme, že současné vyhrocené dění přináší městu Dobruška a jeho občanům pouze negativní reklamu v tisku a televizi (…), vyzýváme zastupitele města Dobrušky, aby v případném hlasování o odvolání pana Petra Tojnara z funkce starosty města Dobrušky hlasovali proti tomuto odvolání,“ vyjádřil se petiční výbor občanů ve složení Jan Rohlena, Jiří Pithart a Milan Petřík.

V obchodě je možně hlasovat na oba archy

„Lidé chodili do mého obchodu a ptali se, co proti starostovi mám, někteří odmítali ke mně chodit nakupovat. Měl jsem tu totiž podpisové místo k petici proti starostovi a chtěl jsem, aby tu byly obě, jako by to bylo referendum,“ zdůvodnil Jan Rohlena. Sám Petr Tojnar nemá potřebu se k věci vyjadřovat: „Chci jen dobře odvádět svou práci a petice mne nezajímají, ani jsem je nečetl,“ říká starosta.

Zastupitelé dostanou podepsané archy

Zatímco první petice apeluje na odstoupení starosty z funkce kvůli jeho křivému svědectví, druhá vyzývá zastupitele, aby při zasedání hlasovali proti odvolání starosty. „Domníváme se, že úzká skupina lidí využívá dnešního stavu pro své vlastní zviditelnění nebo pro řešení svých ambicí a volby v říjnu 2010 budou dostatečným demokratickým nástrojem k projevení skutečné vůle občanů,“ zní vyjádření autorů podporujících starostu.
Příští zasedání zastupitelstva připadne na 14. prosince. „V tento den chceme předat zastupitelům podepsané archy; možnost petici podepsat vyprší 6. prosince,“ hovoří Václav Pavel, spoluorganizátor „protitojnarovské“ petice, která nese mimo jiné prohlášení: „Cílem této petice není v žádném případě hodnocení práce pana Petra Tojnara ve funkci starosty města Dobrušky, pouze konstatujeme, že nechceme, aby tuto veřejnou funkci zastával člověk odsouzený za křivou výpověď“.

DISKUSE:
Jak by mělo zastupitelstvo rozhodnout ve věci odvolání starosty z funkce?