Petici proti továrně Orsil, která podle častolovických občanů znečišťuje ovzduší, chce petiční výbor předat kraji již tento pátek. Čítat by měla téměř tisícovku podpisů.
„V Častolovicích se podepsalo přes 600 lidí, v Česticích okolo dvou stovek. Možná se připojí ještě Olešnice,“ uvedla včerejší stav místostarostka městyse a členka petičního výboru Jarmila Novohradská. Výbor požaduje, aby bylo provedeno kontrolní měření škodlivin, které jsou do ovzduší vypouštěny, a tím objasněn i zápach, který místní obtěžuje. „S firmou Orsil se uskutečnilo jednání, kde padly návrhy ze strany firmy, kdy a jaké měření by mělo být provedeno,“ uvedla ke vstřícnému postoji Orsilu Novohradská.
Obě strany se však rozhodly, že podrobnější informace nebudou médiím poskytovat. „Až do čtrnáctého září nebude na otázky odpovídat,“ uvedl ekolog firmy Lubomír Meller.

Předchozí texty:

Proti Orsilu píší petici

ČASTOLOVICE - Silný zápach zamořuje městys Častolovice. Někdy je tak silný, že si občané stěžují na to, že se jim špatně dýchá. Domnívají se, že vychází z továrny Saint–Gobain Orsil vyrábějící tepelné izolace. Sepisují proto petici, kterou chtějí docílit čistějšího ovzduší. Vedení firmy však odmítá, že by okolí znečišťovala.

Občanům Častolovic vadí zápach, který produkují komíny firmy na okraji města.

„Chceme docílit toho, aby se omezilo vypouštění škodlivých látek do ovzduší. Nechceme zrušit fabriku, ale dosáhnout měření imisí,“ uvedl jeden ze čtyř členů petičního výboru Vladimír Vomáčka. Petici, která v současné době čítá na 500 podpisů, chtějí Orsilu předat do konce srpna. „Už několikrát jsme si stěžovali na zápach. Bohužel vše bylo bez odezvy,“ dodal Vladimír Vomáčka.

Zápach tu občané trpí už několik let. Nejvíce je prý cítit, když fouká vítr. „U nádraží je to asi nejhorší. Smrdí to skoro pořád. Sama jsem petici podepsala,“ uvedla starší občanka Častolovic, která si nepřála být jmenována.

Obvinění ze strany občanů vedení firmy důrazně odmítá. „Společnost plní veškeré limity dané evropskou i českou legislativou. Některé jsou dokonce výrazně přísnější, než zákon požaduje. Nikdy nedošlo k ohrožení obyvatel. Emise vycházející z komínů jsou v tak malé koncentraci, že nemohou vést k ohrožení zdraví občanů. Přesto společnost uvítá kdykoliv, jakékoliv kontrolní měření,“ tvrdí ekolog firmy Lubomír Meller.

Starostka Častolovic k celé věci zaujímá neutrální postoj. „Petice je otevřenou záležitostí, která vyšla ze strany občanů. Ne z města. Nevím, co bude jejím výsledkem, s čím budou chtít Orsil oslovit a jaké z toho vyplynou závěry. Pokud mě obě strany osloví, jsem ochotna s nimi jednat,“ uvedla starostka Martina Bělková. Zároveń připustila, že v parných dnech nebo při změně tlaku zápach cítit po městysu je. Zda však jsou látky vypouštěné z komínů škodlivé nelze bez měření posoudit.

 

OTÁZKA DNE: Vadí vám zápach v Častolovicích?

Anketa, kterou jsme učinili přímo v Častolovicích.

Jiří Kudláček, Častolovice: „Petici proti Orsilu jsem podepsal. Bydlím kousek od náměstí a i sem se zápach dostává. Nejvíce když fouká vítr. Nedá se to snášet.“

Ladislav Urban, Častolovice: „Od té doby, co tu Orsil postavili, je cítit zápach. Přes den i v noci. Myslím, že petice to ale nevyřeší, na to by byly potřeba jiné prostředky.“

Zdeněk Bednář, Častolovice: Když se ke mně petice dostane, určitě ji podepíši. Je to hrozný smrad. I o víkendech. Když to mimořádně není cítit z Orsilu, tak to jde z firmy z Kostelce.“

Marie Ulčová, Častolovice: Jednou ten kouř z fabriky byl tak hodně cítit, že se venku nedalo dýchat. Proto jsem petici taky podepsala. Mělo by se s tím něco dělat.“

K problému, který trápí Častolovice, se můžete vyjádřit i v diskuzi pod článkem.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stanovisko společnosti Saint-Gobain Orsil s.r.o.

kobVINĚNÍ ZE znečišťování životního prostředí

Společnost Saint-GobainOrsils.r.o. důrazně odmítá jakékoliv obvinění zporušování zákona a prohlašuje, že plní veškeré limity dané evropskou i českou legislativou voblasti ochrany životního prostředí.

Naše společnost je držitelem Integrovaného povolení podle zákona č.76/2002 Sb. o integrované prevenci voblasti životního prostředí. Toto Integrované povolení vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje a stanovil vněm závazné podmínky provozu továrny sohledem na ochranu životního prostředí, zejména ochranu vod, ovzduší, prevenci hluku, nakládání sodpady apod. Většina vydaných limitů je dokonce výrazně přísnějších než požaduje zákon, a to na základě srovnání našeho výrobního zařízení snejlepšími ve světě dostupnými technikami (BAT).

Integrované povolení ukládá naší společnosti také kontrolu dodržování všech limitů. Ktomu využíváme státem akreditované měřící laboratoře a výsledky předáváme příslušným státním orgánům. Mimo to jsme kontrolováni i Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP). Veškeré kontroly voblasti ochrany životního prostředí, ovzduší, vod i hluku konstatovaly shodu našeho provozu snastavenými limity ochrany životního prostředí.

Nikdy nedošlo kohrožení zdraví obyvatel. Emise vycházející zkomínů jsou vtak malé koncentraci, že nemohou vést kžádnému ohrožení zdraví obyvatel zokolí. Někteří občané Častolovic si stěžují na zápach, který je vokolí Orsilu cítit. Ano, přiznáváme, že za určitých meteorologických podmínek může být pro někoho nelibá vůně cítit. Tento zápach je způsoben směsí materiálu, který může být i vnejmenší koncentraci cítit – ale není to zdraví škodlivé. Naše výzkumná & vývojová centra po celém světě pracují na nahrazení této látky a jakmile bude objevena, budeme ji ihned používat.

Údaje, které jsou o naší společnosti publikovány na stránkách nevládního ekologického sdružení Arnika, vycházejí zIntegrovaného registru znečišťování (IRZ), do kterého sami údaje na základě měření hlásíme. Údaje publikované za rok 2005 ukazují, že naše společnost vurčitých látkách přesáhla ohlašovací práh do IRZ (ale nepřesáhla limity dané legislativou a Integrovaným povolením). Údaje za rok 2006 dokládávají další významné zlepšení Orsilu voblasti ochrany ovzduší. Našemu životnímu prostředí věnujeme velkou péči.

Díky výrobkům zOrsilu podporujeme celosvětové snižování emisí CO2. Vždyť zateplení domu – podlahy, fasády i střechy snižuje nutnost budovy vytápět a spotřebovávat vzácné suroviny či spalovat uhlí, čímž se vkonečném důsledku ušetří životní prostředí skutečně velmi významně.

I přes dobré výsledky, kterých jsme ve snižování emisí všeho druhu dosáhli, do ochrany životního prostředí stále významně investujeme. Vposledních 5 letech investice do ochrany životního prostředí přesáhly 100 milionů korun. Ještě do konce letošního roku za více než 14 mil. Kč zrekonstruujeme dospalovací zařízení na výrobní lince, které dále sníží emise a přispěje i kminimalizaci vypouštění pachových látek. Další investice do ochrany životního prostředí se připravují i vnásledujících letech.

Naše společnost uvítá kdykoliv, vjakýkoliv čas jakékoliv kontrolní měření jakéhokoliv rozsahu. Naše společnost vylučuje negativní dopad na zdraví obyvatel Častolovic. Pravidelně měříme pracovní prostředí vtovárně – limity, které splňují požadavek na bezpečné pracovní prostředí, nebyly nikdy překročeny. Všichni zaměstnanci společnosti navíc procházejí pravidelnými zdravotními kontrolami na Klinice nemocí zpovolání, a přestože máme řadu zaměstnanců vnaší továrně již více než 30 let a někteří bydlí v Častolovicích, nebyl potvrzen žádný výskyt nemoci zpovolání vsouvislosti sživotním prostředím a výkonem práce vnaší společnosti.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Častolovice/ Dilema dříve psáno d i l e m m a, 2. p. dilematu. Podle slovníku cizích slov jde o nutnou (někdy obtížnou) volbu mezi dvěma vzájemně se vylučujícími možnostmi. Někdy také rozpaky.Takových vzájemně se vylučujících možností teď řešíme neurekom, jak by řekli sousedé Slováci. Tak třeba: podepsat, nebo nepodepsat petici za ochranu ovzduší v Častolovicích, které znešvařuje závod Saint-Gobain Orsil, jinak jeden z největších a stálých, nekolabujících zaměstnavatelů v okolí? Neboť víme, nebo nevíme, do jaké míry je množství vypouštěných látek ještě v limitu, jak tvrdí závod, nebo neúnosné, jak usuzují občané nucení čas od času dýchat nepříjemný zápach, který obtěžuje? Věřit vedení a manažmentu závodu, že dělá veškeré možné a únosné kroky k tomu, aby nebyl jedním z největších znečišťovatelů ovzduší v Královéhradeckém kraji, ba i v republice? Nebo věřit údajům na stránkách internetu Arniky a děsit se údajů, že firma Saint-Gobain Orsil Častolovice vypustila za rok do vzduchu 14 364 kg dichlormethanu a formaldehydu, což jsou prokazatelně látky lidskému organismu nepříznivé, ne-li rakovinotvorné? A co s informací, že Arnika své údaje nemá exaktně změřené, nýbrž odhadnuté? Kdo ověří tuto zvěst z agentury jedna paní povídala a není šprochu? Kam až dospějeme, jestliže nebudeme mít důvěru, že ten druhý v dialogu mluví pravdu?

Jana Albrechtová, Častolovice