Jan Němeček, předseda oblastního výboru PTP Východní Čechy, a Jiří Krčmář, předseda rychnovské okresní pobočky Konfederace politických vězňů ČR. Pozván byl i Gustav Bubník, nepřijel, bohužel je teď nemocný (byl tu na Rychnovsku však předtím).

Pod názvem Svědectví o PTP okresu Rychnov nad Kněžnou roku 1996 vyšla 349 stránková publikace, již vydaly společně Státní okresní archiv, Okresní úřad a Svaz PTP – okresní klub Rychnov nad Kněžnou – nákladem 1000 kusů. Starším generacím oživuje to, co znala, a mladým podává svědectví o době, kterou nezažili. Po ediční stránce zvolil autor Josef Juza šťastné řešení publikováním individuálních vzpomínek. Velmi cenné jsou rejstříky a zejména předmluva, Stručné slovo o táborech nucených prací a Vznik a vývoj PTP. V posledně jmenované kapitole je mj. citace šokujícího textu : „Příslušníci PTP byli určeni po pětileté službě v armádě k transportu do sovětských likvidačních táborů. Že k tomu nedošlo, bylo následkem náhlého odchodu Stalina a Gottwalda. Příslušné rozkazy jsou uloženy v archívních trezorech KSSS a byly zveřejněny až po nástupu Gorbačova“ (str. 46).

V publikaci jsou zpracovány osudy 126 příslušníků PTP z rychnovského okresu, z nichž nejvíc bylo syny soukromých zemědělců – 55, dělníky – 25, syny podnikatelů – 13, studenty – 9, podnikateli – 6, kněžími římskokatolické církve – 6 atd. Pétépákem z Rychnovska byl například i Kryštof Kolowrat.

Josef Krám