V současnosti jde o úseky silnice č. 321 Skuhrov n. B. – Deštné v O. h. (tzv. Klečkov), č. 319/2 Jahodo – Roveň, č. 319/1 Blatiny – javornický lom, č. 285 Rokol – Olešnice v O. h. a úsek silnice Bělá -Liberk. Na listnaté stromy napadl sníh a pod jeho tíhou se začaly lámat kmeny, které zablokovaly komunikaci. Na místech jsou pracovníci SÚS a hasiči, kteří likvidují škody. „Zmíněné úseky jsou neprůjezdné až do odvolání,“ dodal vedoucí rychnovského střediska SÚS Michal Novotný.