Stavba za více než 100 milionů korun začala svému účelu sloužit v září a dokonce si vybojovala prvenství v soutěži Stavba roku Královéhradeckého kraje. I díky úspornosti. Projektanti využili maximální množství stávající struktury, aby ušetřili stavební materiál. Na budově jsou instalované fotovoltaické panely a také systém na zadržování a využívání dešťové vody. Zázemí nemá připomínat nemocniční prostředí. Obyvatelé domova mají k dispozici veškerou péči a servis a užijí si i výhledů z terasy, která vznikla na bývalé střeše přístavbou třetího patra.

„Kapacita je 47 lůžek," upřesnila ředitelka zařízení Kamila Vilímková s tím, že ve dvou patrech jsou uzavřená oddělení s 35 lůžky se zvláštním režimem. Ve třetím patře pak osm lůžek běžného domova pro seniory v kombinaci se šesti lůžky odlehčovací služby.

Domov s chytrou podlahou

Nová lůžka pro seniory s Alzheimerovou chorobou přibyla také v Borohrádku. Navýšení kapacity tamního domova pro seniory přišlo na necelých 80 milionů korun. Část nákladů pokryla dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 29 milionů korun. Zbytek kraj uhradil ze svého rozpočtu.

Vybudovány byly tři dvoupodlažní pavilony, vzájemně propojené centrální halou. Nové budovy i centrální hala mají kromě jiného zelenou střechu, která šetří náklady na topení a klimatizaci a zajišťuje příjemnější mikroklima. Vzniklo zde 24 lůžek služby zvláštního režimu. První klienti se do nových prostor nastěhovali 1. listopadu.

"Naprostou novinkou v rámci celé republiky je unikátní systém elektronické senzorické podlahy v místech pobytu klientů. Umožní dokonalou kontrolu jejich pohybu včetně upozornění na náhlý pád bez toho, aby klienti byli obtěžováni dohledovým kamerovým systémem," upozornil náměstek hejtmana Pavel Bulíček odpovědný za krajské investice.

Nejmodernější sportovní hala

Více než stomilionovou investici představovalo vybudování sportovní haly v Dobrušce za Základní školou Pulická. Z nejmodernějšího zařízení svého druhu v regionu se od září radují místní školáci, studenti i sportovní spolky. Včetně florbalistů, kteří vhodné podmínky pro domácí zápasy v Dobrušce postrádali, a tak je museli hrát i desítky kilometrů daleko.

„Těšili jsme se strašně moc. V Dobrušce se hraje florbal někdy od roku 1997 nebo 1998, od roku 2001 jsme přihlášeni do soutěží a nemůžeme hrát doma. Nedá se vyjádřit, jak moc nám nová hala pomůže do budoucna. Splňuje rozměry a máme v ní vše, co potřebujeme. Jsme nadšení a spokojení,“ popsal sekretář a předseda Florbalového klubu Dobruška Jan Černý.

Návrh se zrodil v plzeňském Architektonickém studiu Hysek. Sportoviště disponuje hřištěm o velikosti 40 x 20 metrů a světlou výškou 10 metrů, tribunou pro téměř dvě stovky diváků, zrcadlovým sálem, klubovnou, osmi šatnami a jednou další pro rozhodčí. „Získali jsme dotaci 30 milionů korun z Ministerstva pro místní rozvoj a dva miliony korun od Královéhradeckého kraje, zbytek šel z vlastních zdrojů - bez úvěru,“ doplnil informace dobrušský starosta Miroslav Sixta.

Koupaliště v novém

Po rozsáhlé dva roky trvající rekonstrukci se o letních prázdninách otevřelo koupaliště ve Vamberku. Stálo více než 20 milionů korun a město ho zaplatilo z vlastních zdrojů. Malý bazén se dočkal rekonstrukce už před lety, doplnila ho nová skluzavka a nové jsou i ochozy. Velký bazén pak potřeboval úpravy už proto, že z něj každý den provozu unikalo velké množství vody.

"Snažili jsme se zachovat velký bazén tak, aby v něm byla padesátimetrová dráha. Čtyři dráhy jsou plnohodnotné pro kondiční plavání a druhou polovinu bazénu jsme koncipovali jako odpočinkovou, přibyla tam dvoudráhová skluzavka a zbytek je určen k volné relaxaci a zábavě," uvedl starosta Vamberka Jan Rejzl.

Zcela nová jsou technologie, trubní rozvody a strojovna. Z areálu zmizela přerostlá a nevhodně umístěná zeleň. "Ve stávajícím bazénu se upravovalo dno, nyní má po celé šířce 120 centimetrů. Je to z důvodu bezpečnosti a komfortu návštěvníků. Dříve byl snížený uprostřed na 180 centimetrů, což bylo náročnější na odbornost plavčíků a hlavně na prohřátí vody v bazénu," dodal starosta.

Bezpečně na kole

Desítky milionů korun putovaly v roce 2022 do dopravy, do rekonstrukcí silnic, mostů, mezi Lipovkou a Solnicí vznikla nová kruhová křižovatka pro napojení na plánovanou další část průmyslové zóny. Pro cestování po Rychnovsku je však důležitá také síť cyklostezek. A ta se opět rozrostla.

Bez obavy z kolize s auty se teď lze dostat na kole od Podbřezí u Dobrušky až do Rychnova nad Kněžnou, a to díky nové, téměř 3,5 kilometru dlouhé cyklostezce vybudované podél frekventovaného tahu I/14 mezi Podbřezím, Bílým Újezdem a Ještěticemi (spadajícími pod Solnici). Oficiálně se otevřela v září.

„Silnicím to odlehčí, zlepší dopravní situaci a zvýší bezpečnost cyklistů. Doba, kdy mohli jezdit bez obav po běžných silnicích, už je dávno za námi, a my jsme rádi, že se podařilo propojení cyklostezkou do Podbřezí,“ uvedl starosta Solnice Jan Hostinský.

Bílý Újezd se kromě jiného dočkal chodníkových úprav. Celkem projekt vyšel i s přípravou dokumentace na více než 36 milionů korun, přičemž do této částky není započítán výkup pozemků a další drobné náklady. Pomohla dotace přes 20 milionů korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury a krajská dotace ve výši přes 5 milionů korun. Obcím připadlo uhradit z vlastních zdrojů zbylých zhruba 10 milionů korun, přičemž největší podíl na nákladech nese Bílý Újezd. Ten byl také na základě smlouvy o spolupráci hlavním investorem stavby.