Posledního června se zavřely operační sály opočenské chirurgie. Nyní byl ze své funkce odvolán primář oddělení Milič Světlík. Výpovědi dostaly dvě sálové sestry, jež odmítly zařazení na jiné pozice. Ostatní personál se přesouvá do okolních nemocnic. O konečném osudu oddělení by fakticky mělo rozhodnout zářijové zasedání krajského zastupitelstva.

Porušení morálky

Primář Světlík se měl dle svého nadřízeného dopustit hrubého porušení pracovní morálky. „Upřednostňoval své osobní zájmy nad zájmy pacientů,“ uvedl Miroslav Vávra, ředitel náchodské nemocnice, pod kterou opočenská patří, a pokračoval: „V pracovní smlouvě má uvedeno, stejně jako já, že může být kdykoli odvolán. Je to postup v souladu s touto smlouvou. Pokud někdo považuje za normální, že se operace provádí na sále, kde se výměna vzduchu odehrává otevřenými okny, myslím, že k tomu není co dodávat,“ zdůvodnil Vávra primářovo odvolání a pokračoval: „Ovlivňoval informacemi, že toto je normální způsob větrání operačních sálů. To zpochybňuje jeho kvalifikaci. Zákon říká, že toto je nepřípustný způsob,“ uvedl dále Vávra, dle kterého měl primář po zjištění nedostatků, na něž přišla hygienická kontrola, přestat operovat.

Další operace po zjištění hygieny však odsouhlasilo samo náchodské vedení. Uvádí to oficiální tisková zpráva královéhradeckého krajského úřadu z 9. června tohoto roku, ve které se mj. píše, že operace v nemocnici v Opočně budou pokračovat, protože vedení náchodské nemocnice chce vyhovět pacientům, kteří již mají objednané operace na zdejší chirurgii: „Plánované operace v nemocnici v Opočně budou pokračovat do konce letošního června. Provoz tamního operačního sálu, který nesplňuje hygienické podmínky, bude muset být zastaven až od začátku července. Na včerejším jednání zdravotního výboru krajského zastupitelstva o tom informoval ředitel Oblastní nemocnice Náchod, pod niž opočenská nemocnice spadá,“ zní citace ze zprávy krajského úřadu.

Odvolaný primář Milič Světlík s důvody svého odvolání nesouhlasí. Pro Deník v minulosti uvedl, že stejným způsobem na sálech větrá řada dalších nemocnic v republice a že neexistuje jednotná státní norma, která by tento provoz upravovala.

„Jako hlavní iniciátor odporu okleštění zdravotní péče v Opočně jsem byl disciplinárně potrestán. Pan ředitel Vávra mě odvolal z funkce primáře, ústně mi byly sděleny tyto důvody: neadekvátní a nekorektní jednání v dané situaci, matení veřejnosti, využívání podpory laiků, zpochybňování výsledků hygienické kontroly a pošpinění dobrého jména nemocnice. Písemné odvolání bylo podepsáno panem ředitelem Vávrou a krajskou radní Janou Třešňákovou,“ potvrdil své odvolání chirurg Milič Světlík.

„Podobných sálů je v republice spousta. Jediný, kdo tam trpěl, byli lékaři a sestry. Již za předchozího ředitele jsem usiloval o zřízení klimatizaci,“ podotkl ke stále propíranému důvodu rušení chirurgie odvolaný primář Světlík, který chtěl po celou dobu jednání o osudu oddělení slyšet jasný a pravdivý důvod jeho zavírání, a to slušným způsobem. „To se celou dobu nedělo,“ dodává Světlík, jenž se věnuje chirurgii 36 let, z toho 13 let ve funkci primáře fungujícího oddělení.

Krajská radní pro zdravotnictví Jana Třešňáková uvedla, že důvodem odvolání primáře Světlíka je zrušení primariátu, přerušení operativy, pozastavení činnosti oddělení.

Tři varianty

O dalším údělu chirurgie mají rozhodovat na zářijovém zasedání krajští zastupitelé. „Jednat budou o tom, jestli na úpravu zdejších sálů věnují 50 milionů,“ odpověděl ředitel náchodské nemocnice Miroslav Vávra na otázku, o čem se má konkrétně rozhodnout. Třešňáková dodala, že existují tři návrhy řešení situace na oddělení chirurgie, o nichž bude zastupitelstvo rozhodovat. Prozradit je však dopředu nemůže: „Musí se projednat s různými orgány. Musí projít zdravotním výborem, různými koaličními jednáními, radou, potom půjdou do zastupitelstva.

Personál se přeřazuje

Na oddělení nebude do té doby téměř žádný personál. „Lékaři přecházejí do nemocnice v Náchodě, jeden do nemocnice v Rychnově nad Kněžnou. Jeden lékař zůstává pracovat v chirurgické ambulanci,“ potvrdil Vávra. Radní Třešňáková tvrdí, že se jedná pouze o přeřazení v rámci jednoho ředitelství.

Za odmítnutí je výpověď

Také sestry odcházejí na jiná oddělení. Dvěma sálovým sestrám, které odmítly přeřazení na místa, jež neodpovídají jejich odborné kvalifikaci, byl zrušen pracovní poměr. „Dostali jsme to nejhorší, co šlo, hrubé porušení pracovní činnosti. Nemáme teď nárok ani na podporu v nezaměstnanosti. Nepovažuji to za adekvátní jednání,“ uvedla Petra Petrová, která pracuje jako sestra 15 let, 11 let na opočenském operačním sále. Doplnila, že se míní s kolegyní bránit soudní cestou.

Chirurgická ambulance bude nyní podle Miliče Světlíka v opočenské nemocnici fungovat v pracovních dnech, cca od 7 do 15.30 hodin. Po této době a o víkendech se pacienti budou muset obracet na pohotovosti jiných nemocnic.

Náchodský ředitel Miroslav Vávra doplnil, že chirurgické oddělení bude nyní procházet stavebními úpravami.

Město Opočno stálo o to, aby v nemocnici zůstalo například zajištění jednodenní chirurgie. Podle Třešňákové to je pouze odborná vize, že by se operace daly dělat v jednodenním režimu: „To se zatím projednává, není jasné, kdo by tuto péči případně zajišťoval, pojišťovny to neproplácejí.“
Proti rušení chirurgického oddělení se postavilo vedení města Opočna i obyvatelé, k 15. březnu se pod petici za zachování chirurgie podepsalo 8 409 obyvatel.