Rušno kolem kaple Panny Marie v téměř zaniklé osadě Panské Pole začalo být už na sklonku devadesátých let. Tehdy se z iniciativy tamních vysídlených rodáků započalo s její rekonstrukcí. Při ní vypluly na povrch nestandardní majetkové poměry. 

„Kaple se nějakým záhadným způsobem ocitla v majetku Pozemkového fondu České republiky. Ten by však neměl vlastnit žádné nemovitosti,“ popsal nezvyklou situaci Petr Hudousek, starosta Rokytnice.

Byl dohodnut bezúplatný převod opravené kaple na město, ta však mezitím přešla do vlastnictví nově zřízeného Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ten prý několik následujících let pochyboval o možnostech bezplatného převodu na místní samosprávu.

Zamotanou situaci nesla nelibě i německá strana, která se na rekonstrukci památky aktivně podílela a celou akci spolufinancovala. „Němečtí partneři to vnímali trochu jako podpásovku. Stát signalizoval, že se staví zády k mezinárodnímu projektu, který byl částečně financován i z Česko-německého fondu budoucnosti,“ řekl dále starosta.

Zbytek finančních prostředků nutných pro rekonstrukci šel z kapes německých rodáků a městské kasy. Celkové náklady se vyšplhaly na půl milionu korun. Právě město zaujalo v otázce obnovy památky rozhodný postoj.

„Oprava kaple má pro nás kulturní i morální rozměr. Je to symbol česko-německého usmíření a zároveň vyjádření toho, že se hlásíme k historickému odkazu svého prostředí,“ vysvětlil motivaci města Petr Hudousek.

Rokytnická radnice si tak mezitím musela kapli vypůjčit, aby se oni mohla náležitě postarat. V roce 2000 byla kaple vysvěcena dnes již zesnulým arcibiskupem Karlem Otčenáškem. V loňském roce pak byla ministerstvem kultury zapsána na ústřední seznam kulturních památek.

Majetkoprávní stav ale paradoxně odblokovala až nutnost dílčích oprav a hrozba nečekaných výdajů. Způsob se náhle našel a objekt byl převeden na město Rokytnici v Orlických horách. Starosta tak mohl v těchto dnech s úlevou oznámit zdárné ukončení svých snah německé straně.

O využití církevní stavby je jasno již nyní. Příležitostně zde budou pořádány mše a od jarních měsíců bude možné skrz mříž nahlédnout do interiéru. Potenciální turistická atrakce má výbornou polohu u silnice, kudy v sezoně projedou tisíce cyklistů.

Z bezpečnostních důvodů je však část mobiliáře uchovávána na jiném místě a do kaple bude na pořádané události dodána. Stavba pochází ze šedesátých let 19. století.