Projekt do regionu je nazvaný Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor a je zaměřen na rekonstrukci silnice Rokytnice - Říčky - Orlické Záhoří. Výdaje činí 8 358 396 EUR a z valné většiny je kryje dotace i rozpočet.