Odborník pro vybavování kinosálů veškerou technikou proto v minulých dnech měřil a plánoval, kde má být plátno umístěno a v jaké výšce.

Umístění je velmi důležité zvláště kvůli tomu, že sál nemá stupňovitě uspořádaná sedadla. Proto se plátno musí umístit tak, aby na něj bylo dobře vidět z kteréhokoliv místa v sále.

„Také jsme museli s velkou pečlivostí volit umístění rolovacího plátna tak, abychom žádným způsobem nepoškodili celkový dojem z překrásného jeviště a nedotkli se žádných vzácných prvků,“ objasnila potíže Marie Otavová, jednatelka společnosti Kultura, s.r.o.

Dalším požadavkem bylo to, že museli vybrat takové plátno, které bude, stejně jako celé vybavení Pelclova divadla, odolné proti požáru.

Nové plátno, které bude instalováno do velkého sálu Pelclova divadla, se musí vyrobit speciálně na míru a musí být uděláno tak, aby bylo srolovatelné. Nebude totiž umístěno napevno, protože by vadilo například při divadelních představeních. Nyní se vyrábí.

Sál tak bude sloužit nejen pro velké akce, ale také i jako biograf. Kinokavárna bude však využívána i nadále, protože Kultura, s. r. o., pořádá také komornější pořady.

„Musíme se připravit na různé počty návštěvníků. Dokonce i malý sál bude během Filmové osmičky a Filmového smíchu využíván,“ uvedla Marie Otavová, jednatelka společnosti Kultura, s. r. o.

V letošním roce bude společnost na konci května pořádat také Svátky knihy, které budou rovněž doplněny filmovou projekcí. „Začíná se ukazovat, že těch akcí, které potřebují tuto projekci, začíná přibývat. Tím pádem se zdá, že o využitelnost plátna se nemusíme vůbec obávat,“ pochvaluje si Marie Otavová.

V čem však není jasno, je otázka financování. Marie Otavová zatím doufá, že plátno zaplatí Kultura, s.r.o. „Zatím ale ještě neznáme přesnou cenu. Nerada bych nějak zveřejňovala tu přibližnou, protože to podle mě není to nejdůležitější. Nejpodstatnější je to, aby se plátno podařilo udělat a zavěsit tak, aby nebyl vůbec rušen pohled,“ řekla Marie Otavová.

Zřizovatel společnosti je město Rychnov, které jednatelka o koupi informovala, ale protože ještě není uzavřeno účetnictví předchozího roku, tak podle Marie Otavové v podstatě existují dvě varianty.

„Jednou možností je, že se plátno zaplatí z přebytku hospodaření společnosti z loňského roku. Ovšem jestli nějaký bude. Nebo jsou ve ještě prostředky, které město získává z automatů, to je druhá možnost. Těžko se mi teď ventiluje, jak to bude, protože náš zřizovatel čeká, až bude definitivně doúčtován předchozí rok. Potom se uvidí,“ vysvětlila jednatelka Kultury, s.r.o.

Podle slov místostarostky Michaely Zimové si však Kultura, s.r.o., bude plátno financovat sama. „Jak jim budou vycházet hospodářské výsledky v závěru roku 2012 a zda to zvládnou ze svého rozpočtu či ne, to budeme řešit až na konci roku. Zatím jsou jakékoliv spekulace zavádějící,“ řekla Michaela Zimová.