V sobotu 27. 11. 2010 přicházeli do zdejšího Společenského domu rodiče s dětmi za zábavou i napětím. Zatímco na sále děti tancovaly s čerty a popletenou čerticí, hrály hry a soutěžily, v jídelně se sešla vždy hrstka dětí, které káral Mikuláš za hříchy a anděl dával balíčky plné sladkostí, když děti slíbily nápravu.
Návštěvníci si ve vestibulu prohlédli výrobky šikovných maminek z OS Brouček a jejich případným zakoupením přispěli na chod sdružení. Velký dík patří Martině Kovářové, která ve stylovém kostýmu celé odpoledne moderovala, a také úžasné mikulášské družině z Jahodova. Děkujeme též O. Flekovi za hezký hudební doprovod. Akce proběhla za podpory Města Solnice a MPSV. Fotky z akce a podrobné informace o provozu Broučka naleznete na www.osbroucek.info

Přeje všem veselé Vánoce, šťastný a úspěšný nový rok a těšíme se s vámi na shledání v roce 2011. OS Brouček