Jedno je jisté. Obří vodní dílo, které mělo výrazně zasáhnout do krajiny Orlických hor, se jen tak stavět nebude.

Přestože před dvěma lety dala vláda přípravě přehrady zelenou, tento týden je všechno jinak. Vláda vyslyšela doporučení ministerstva zemědělství a projekt pozastavila. Ke zmrazení přípravných prací ji přivedl především nesouhlas starostů dotčených obcí na Rychnovsku, a také ekologů. „S přípravou místního vodního díla Pěčín nesouhlasili místní politici, aktivisté a část občanů. Aktuální potřeba výstavby nádrže nebyla v současné době dostatečně prokázána,“ uvedlo ministerstvo zemědělství.

Projekt zůstává

Na jedné straně vystavilo ministerstvo přehradě stopku, na té druhé ho stále považuje za významný projekt, o jehož budoucnosti rozhodne až čas.

„Regionu Královéhradecka hrozí nebezpečí sucha, které se v tomto území může v budoucnu projevit nedostatkem zdrojů pitné vody. Z těchto důvodů vodní dílo Pěčín zůstává nadále stěžejním opatřením v koncepčních dokumentech ve vodním hospodářství,“ dodalo ministerstvo. Dosud bylo do příprav investováno sedm milionů.