Na dalším zasedání zastupitelstva totiž byl s úspěchem dodatečně zvolen její poslední člen, což se na povolební ustavující schůzi nepodařilo. Nyní tak na radnici v poklidu mohou spřádat pracovní plány pro nejbližší období, a to již v kompletním složení.

Čtyři původně zvolené členy, kterými jsou Petr Hudousek, Petr Mareš, Eva Tuhárská a Šárka Rozsívalová, nakonec doplnil Zdeněk Dušek (SNK Sdružení pro Rokytnici). Přitom na předchozím zasedání byli dosazení do rady nejblíže Martin Macák (SNK Sdružení pro Rokytnici) a Jan Morávek (ČSSD) shodně se sedmi hlasy. Dušek byl zvolen jako všichni před ním tajně, přičemž získal těsnou nadpoloviční většinu osmi hlasů z patnácti. „Nyní už můžeme normálně fungovat. Projednáváme priority, zároveň se začnou protínat volební programy jednotlivých stran,“ zhodnotil aktuální dění starosta Petr Hudousek. Svoji činnost v radě tak v závěru uplynulého měsíce definitivně ukončilo trio Jan Morávek, Jan Fremuth a Zdeňka Horáčková.

Součástí uplynulého zasedání rokytnického zastupitelstva byla také volba členů a předsedů jeho výborů. Předsedkyní finančního výboru se stala Šárka Rozsívalová (KDU – ČSL) a předsedou kontrolního Antonín Grund (SNK Sdružení živnostníků, hasičů a nezávislých občanů).

O hlavních plánech především pro zbytek letošního roku mají v Rokytnici v Orlických horách jasno, ty nejdůležitější jsou dva.

„Jedná se o nové zřízení expoziční pobočky Orlického muzea přímo u nás ve městě za evropské peníze, to je největší investiční akce. V současnosti probíhají jednání o financování, ale stavět by se mělo začít ještě letos. Zároveň se pracuje na novém územním plánu města, který bude třeba veřejně projednat a posunout do schvalovacího procesu,“ nastínil Hudousek.

Starosta města však myslí i na další důležité věci, jako je oblast cestovního ruchu nebo vybudování bezbariérového přístupu do zdravotního střediska. Na to by rád získal finanční dotaci, nebo se náklady budou muset pokrýt z rozpočtu města.

Právě ten pro následující rok je, jako vždy, i koncem letošku dalším tématem řešeným také na rokytnické radnici. „Do poloviny prosince budeme sbírat požadavky, rozpočet by se mohl schvalovat ve druhé polovině února, půjde přes radu i zastupitelstvo,“ doplnil rokytnický starosta Petr Hudousek.