Tomuto dni ale předcházel maraton zkoušek, při kterých jsme kromě pevných nervů museli prokázat patřičnou úroveň znalostí cizího jazyka a odborných předmětů a také obhájit absolventskou práci.

Předávání diplomů, které bylo symbolickou tečkou za celým naším studiem, proběhlo v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí. Chtěl bych využít tohoto momentu ke krátkému shrnutí našich studijních let.

Ohlédnu-li se zpět – na naše začátky, připadá mi, že to snad ani nemohou být 3 roky! Začátky, začátky… V případě našeho kolektivu nebyly začátky právě jednoduché. První měsíce studia znamenaly sice možná mírnou „úlevu" v některých odborných předmětech pro bývalé studenty obchodních akademií, ale připravily horké chvilky absolventům z jiných škol, kteří byli nuceni své mezery ve vzdělání zaplnit – což je proces náročný a bolestivý. Také fluktuace studentů byla vysoká, ale po různých úspěších i neúspěších se náš počet ustálil na dvaceti sedmi.

Odborná praxe

Po tomto úvodu už jsme vcelku zdárně proplouvali jednotlivými semestry, s více či méně uspokojivými výsledky, protože ne vždy máte šťastnou ruku při tahání otázky, ne vždy v praxi funguje teorie typu: „tak se naučím každou sudou" nebo „naučím se první polovinu a určitě si to vytáhnu".

Znalosti získané studiem jsme všichni a každý zvlášť měli šanci prověřit si a rozšířit při odborné půlroční praxi, kterou většina z nás vykonávala v tuzemsku u regionálních zaměstnavatelů, ale někteří jsme na základě výběrového řízení mohli vycestovat do zahraničních zemí – Irska a Německa.

Nebojím se prohlásit, že přínosy z praxí byly pro každého z nás neocenitelné. Na určitou dobu jsme měli možnost zjistit, co nás po dokončení studia čeká – některé jímala hrůza (pravidelné, brzké vstávání, zodpovědnost), někteří se již na „dospělácký" život opravdu těší a někteří dokonce ke konci studia už tuto cestu nastoupili tím, že si našli pracovní umístění.

Díky profesorům

Co dodat na závěr? Naše díky patří všem profesorům za pevné a shovívavé vedení a skvělý přístup a rodičům za podporu během studia. Dále přátelům a kamarádům, kteří ochotně a rádi s námi naše úspěchy či případné neúspěchy oslavovali/zapíjeli žal. A za sebe a v hlavní řadě gratuluji Vám, absolventům a kolegům, kteří zatnuli zuby a i s určitou dávkou štěstí (to k životu patří) úspěšně prošli absolventskými zkouškami. Ať cesta, kterou se v životě vydáte, alespoň přibližně kopíruje Vaše touhy a přání, ať při hledání máte vítr v zádech a provází Vás modré nebe. Ačkoliv občasným bouřkám v životě se nikdy nevyhnete.

Hodně štěstí!
Lukáš Řeháček a studenti 3. K