Od 14.30 začne povídání s Petrem Stejskalem na téma víry v životě člověka a o přístupu k víře u nás a ve Francii, a od 15.30 posezení a zpívání s Aničkou Schútovou.

Zájemce pak zve Farní charita od 15 do 16.30 i na prohlídku nově zřízeného Denního stacionáře pro lidi bez domova Na Sboře, kde se mohou seznámit s touto službou.