Připomeneme si tradiční velikonoční hru - koulení vajec. Soutěžilo se o to, komu se vejce povede odkutálet co nejdál. O této velikonoční hře se zmiňují již staré kroniky především z příhraničních oblastí, například ze Šumavy. V současné době se hra vrací a to především zásluhou různých sportovních klubů nebo regionálních sdružení, které pořádají zábavné velikonoční turnaje.