Obzvlášť si připomeneme primáře Jaroslava Kudru staršího, jehož jméno je spojeno především s chirurgií a přednáškami Českého červeného kříže. I jeho syn, Jaroslav Kudr mladší, pracoval 40 let v rychnovské nemocnici, z toho 23 let jako primář chirurgie. Shodou okolností stejně dlouho jako jeho otec.

Těšit se můžete i na exkluzivní snímky nemocniční kaple a jeptišek - zdravotních sestřiček.