Připomeneme si Kunštátskou kapli, poutní kapli Blahoslavenné Panny Marie, kapli Nejsvětější Trojice, horskou alpskou kapli Svaté Anny a kapličku Svaté Anny na Kovárně.