Připomeneme si zdejší velkostatek. Po válce přešel statek do rukou Kolowratů, majitelem byl Hanuš Kolowrat. V roce 1948 se velkostatek znárodnil. Roku 1990 požádal pan hrabě Kryštof Jaroslav Kolowrat Krakowský o navrácení majetku. Po úmrtí Kryštofa Kolowrata v roce 1999 zdědil majetek jeho syn Jan Egon Kolowrat Krakowský.

Exkluzivně jsme pro vás připravili dobové fotografie bývalého areálu JZD a špýcharu, hostince a řeznictví. Nezapomněli jsme ani na památky obce. Připomeneme si Kostel Povýšení svatého Kříže a Kulturní dům.