Ve školním roce 2016/2017 zdejší škola oslavila od svého založení 190 let. Tamní budova byla slavnostně vysvěcena a otevřena již 21. listopadu 1826. Připomeneme panství, majitele a významné osobnosti obce, například bratry Šotolovy (majitelé uzenářských velkozávodů v Chicagu), Františka Brandejse (řídící učitel Obecné školy) nebo Josefa Chládka (učitel, hudební skladatel). Nezapomeneme ani na místní pamětihodnosti - kostel, zvonice, kaple, pomníky padlým, památné kříže. Zmíníme také spolek dobrovolných hasičů.