Po roce 1900 byly Bartošovice významným řemeslným centrem a měly přibližně 800 obyvatel. Roku 1920 se podařilo uskutečnit založení menšinové školy, kde byl prvním učitelem František Chaloupka. V obci se nacházel lyžařský můstek a 4 km dlouhá sjezdovka, na nichž se konaly závody. Zdejší kolář vyráběl jasanové lyže již před 1. světovou válkou. Začátkem padesátých let působil na neobsazené půdě Státní statek, který zaměstnával až 100 zaměstnanců.