Připomeneme si tehdejší vesnice, které spadají pod název Orlické Záhoří až od roku 1951. Dominantou obce je barokní kostel svatého Jana Křtitele. Budova školy zde stála již v roce 1882. Zmíníme spolek hasičů, který funguje od roku 1884. Nezapomeneme ani na významné rodáky pana Karla Plachetku a Ignáce Rohrbacha.