Znamená to kupříkladu usnadnění pro ty, kteří dlouhodobě pobývají mimo adresu svého trvalého bydliště.

Podat žádost o vydání cestovního pasu a převzít vyhotovený doklad je totiž nově možné na kterémkoli úřadě s rozšířenou působností v celé České republice.

V pasu bude jako vydávající úřad uveden ten, kde občan o doklad zažádal. Kromě toho si může žadatel vybrat pro převzetí cestovního pasu i jiný úřad, než na kterém o něj žádal. To je zpoplatněno částkou sto korun.

A další změna – končí pasy, které neměly biometrické údaje a platily pouze šest měsíců. Nyní žadatel získá pas v opravdu krátké době – do šesti pracovních dní. Ale také si za něj pěkně připlatí. Starší patnácti let budou muset z peněženky vytáhnout čtyři tisíce korun, doklad s biometrickými údaji jim pak bude platit 10 let. Mladší ročníky zaplatí dva tisíce a platnost jejich pasu je pět let. V těchto případech je možné hotový doklad vyzvednout jen na úřadě, kde o něj bylo požádáno.