S Francií spojuje Opočno malíř světového jména František Kupka. V Opočně se v roce 1871 narodil, ve francouzském Puteaux, které je předměstím Paříže, strávil podstatnou část svého života a v roce 1957 zde zemřel.

Partnerství obou měst bylo oficiálně zahájeno podepsáním smlouvy v roce 2008, další spolupráci potvrdil svým podpisem opočenský starosta Štěpán Jelínek minulý týden. V Puteaux se setkal se zástupci dalších měst z různých zemí. „Byli sem pozváni starostové sedmi měst, která jsou pro Puteaux městy partnerskými. Byla to velmi zajímavá a krásná zkušenost,“ hodnotí návštěvu Štěpán Jelínek. „Obecně vidím v každé spolupráci možnost získání nových poznatků z různých oblastí – fungování samosprávy, školství, kultury.“ Důkazem dobré spolupráce je pro starostu i fakt, že starostka Puteaux přislíbila vytvoření digitálních kopií obrazů Františka Kupky, které jsou ve vlastnictví města, a jejich předání Opočnu.

Při společném setkání přistupovali starostové jeden po druhém, každý přečetl text s potvrzením partnerství, podepsal jej a následovala hymna státu, z kterého přijel. Opočenský starosta byl velmi překvapen, že českou hymnu zazpívali Francouzi s velice čistou výslovností (skutečně prý žádné tšéská, ale země česká). Nakonec symbolicky spojili ruce.

Celé setkání dokumentoval fotograf Karel Steiner, který má ke Kupkovi a tím i k Opočnu blízko. Stejně jako Kupka se narodil v Čechách a dnes má svůj ateliér v Puteaux, chodí stejnými ulicemi, kterými před lety chodíval opočenský rodák. Kromě vlastní tvorby působí i jako profesor fotografie na Parsons School of Design v Paříži. (dm)