Stížnosti a petice, které přišly na adresu města v souvislosti s městkým parkovacím systémem, jsou v rámci možností vyřešené. Ve většině případů byly prodloužené parkovací zóny a občané dostali slevu na nákup rezidentních parkovacích karet za 250 korun. Teď však občané poukazují na problém „nočního parkování“, na které se poplatky nevztahují.

Když po zavedení parkovacího systému občané z Trávníku I chtěli po městě, aby jejich plochy pro automobily byly ze systému vyškrtnuty, starosta Jiří Rokl tehdy poukázal na to, že budou jednat dále. „Nakonec jsme to vyřešili zavedením parkovacího automatu a prodejem rezidentních karet se slevou. Ještě se však musím sejít se zástupci Trávníku II, protože na jejich domy jsme zapomněli,“ reagoval včera na dotaz starosta s tím, že podobně se dohodli i s občany z ulice SNP, kde placenou zónu protáhli až k Sokolovské. Do ulice Anatola Provazníka jsme sice automat neumístili, protože tam je omezení vjezdu, ale pro kontrolu parkujících si občané zakoupili rezidentní karty,“ vysvětlil Jiří Rokl.

„Teď však nastal problém s parkování od 18 do 8 hodin, kdy parkovné neplatí. To máme plochy zaplněné dodávkami a dalšími auty, které karty nemají. To by vyřešil jedině časově neomezený systém,“ zhodnotil změny občan z Trávníku I.

Ostravská firma, která vypracovala původní dopravní studii , na jejímž základě došlo k dopravním změnám ve městě, připravuje její aktualizaci. „Ta má být předložena dopravní komisi do konce května a odborně nám popíše současný stav. Zároveň ukáže i další problematická místa, jako například zvýšení dopravy na Sokolovské, které budeme řešit, “ dodal Jiří Rokl.