Stromy k pokácení byly vybrány v drtivé většině případů na základě jejich špatného zdravotního stavu. Jedná se většinou o stromy výrazně nebo silně poškozené, napadené houbovými infekcemi, proschlé, stromy s rozsáhlými dutinami, anebo poškozenými náběhy a kořenovým systémem. Často jedná o stromy pro veřejnost nebezpečné. Významná část habrů okolo dětského hřiště je napadena houbovými infekcemi, což v souvislosti s nakloněním nad hřiště není dobrá kombinace.

„Jsem si vědom, že kácení stromů vždy provázejí emoce, ale v tomto případě jde opravdu zejména o stromy nemocné a nebezpečné. Po fázi nepopulárního kácení dojde ještě k úpravám zeleně stávající, za účelem zajištění co nejlepšího zdravotního stavu, vitality, vzhledu a provozní bezpečnosti. Následně dojde k vysázení nových stromů, keřů, trvalek, cibulovin a regeneraci trávníků. Park dostane i nové cesty, odpočívadla, lavičky a další vybavení,“ uvedl místostarosta města Pavel Nadrchal.