Co je v obci nového?

Vybudovali jsme nové chodníky (na snímku) v části Ledce-Újezdec za milion korun. V současné době připravujeme šest parcel pro rodinné domky, což je ve fázi územního řízení. Jako obec dále vlastníme školu v nedalekém Klášteře nad Dědinou. Tu pronajímáme Ústavu sociální péče Opočno, který zde má osm klientek. Tam jsme teď na podzim vyměnili okna a opravili střechu, a to nás stálo další milion korun.

Žádali jste o dotace?

Chtěli bychom dotaci z Královéhradeckého kraje na dokončení chodníků v Ledcích. Na chodníky v Újezdci jsme také žádali dotaci, a to z Programu obnovy venkova. Na podporu akcí pořádaných obcí chceme požádat i krajský odbor školství. Většinu dotací čerpáme přes mikroregion Třebechovicko.

Plánujete větší investice či opravy i do budoucna?

Na příští rok plánujeme onu výstavbu chodníků v Ledcích. Budeme financovat také zasíťování a stavbu příjezdových komunikací k šesti rodinným domkům.

Jaké kulturní či sportovní akce v obci pořádáte?

V průběhu roku máme tak 23 akcí. Tradičně pořádáme známou Ledeckou lávku. Jsou tady i nohejbalové a fotbalové turnaje, hasičské soutěže, dětem jsou určeny dětské dny, loučení s prázdninami, drakiády. Organizujeme i vítání občánků. Pro důchodce jsme tu nedávno uspořádali koncert Opočenky. Ale především jsou to akce pro mládež.

Přineslo to, že nyní spadá vaše obec do okresu Hradec Králové, nějaké změny?

Myslím, že jsme si rozhodně nepohoršili. Velkým přínosem je i snazší dojíždění do Hradce Králové než do Rychnova. I jednání s královéhradeckých magistrátem je jednodušší.

Lenka Kašparová

FAKTA O OBCI LEDCE:

Poloha: obec se nachází v mikroregionu Třebechovicko. Do okresu Hradec Králové patří od 1. ledna 2007, dříve spadala pod Rychnovsko.

Rozloha: 10,254 km²

Počet obyvatel: 269 obyvatel

Nadmořská výška: 248 metrů nad mořem

První písemná zmínka: z roku 1450