Po historii a přírodě hor se zaměří na ekologovy vzpomínky na Kubu a Irák.

„V době, kdy jsme zakládali Panoramu, tak tu vlastivědný sborník nebyl. To byla chyba, a proto jsme se do toho pustili,“ říká vedoucí redaktor sborníku Josef Kučera. Malé nakladatelství SEN vydává například i Doberskou ročenku a drobné publikace o dějinách či osobnostech regionu. „My jsme to chtěli dělat, protože nás to baví,“ dodala majitelka nakladatelství Eva Kučerová.

Připravit a vydat některé knihy je pro ně ale finančně náročné. „Samozřejmě je to těžké. Když je malé nakladatelství, tak nemá tolik peněz. Ty se shánějí různě. Když se podaří, že z něčeho zbyde, tak se mohou udělat zas jiné věci, na které peníze normálně nejsou,“ uvedla Kučerová.

V loňském roce doberské nakladatelství vydalo publikaci Ptáci Orlických hor, která měla úspěch. Z tisícového nákladu zbývá sto padesát knih. Tato kniha vyšla podobně jako sborník Panorama a další tisky ve spolupráci s občanským sdružení Libri Dobré. Nakladatelství letos vydalo i vzpomínky Karla Březiny na zdejší kraj „O Orlických horách a o nás.“ Chystá i vzpomínky botanika a ekologa profesora Hadače. Tato publikace bude mít nadregionální dopad. Přiblíží totiž průřez přírodovědcovým životem, jeho vzpomínky na kolegy botaniky i na cesty po světě. Například práci na Kubě či v Iráku.

Těmito vydanými díly přispívá SEN k obohacení regionální literatury a povědomí o zdejší krajině a jejích lidech dnes i před mnoha lety.

 

Co se do tištěného vydání nevešlo:

Sborník Panorama letos obsahuje například článek Michala Gerži ze Správy CHKO Orlické hory o změnách květeny Orlických hor vprůběhu 20. století či Michala Hofmana o povstání vroce 1628. Ředitel dobrušského muzea Jiří Mach se na stránkách sborníku věnuje Lidovým zvykům a obyčejům zachyceným vkronice obce Bystré. Zatímco archeologickými nálezy vúdolí Zlatého potoka u Mělčin se zabývá amatérský archeolog a autor několik publikací o pravěku regionu Josef Flégl, historickou topografii osady zaječiny zase František Trejtnar. O dřevinách v zámeckém parku vOpočně píše zase Zdeněk Blahník.