Dny evropského dědictví, které každoročně v září otevírají veřejnosti brány nejzajímavějších památek, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné, zavítaly rovněž na Rychnovsko. Do projektu se přihlásil a své brány otevře opočenský zámek.

A dá se říci, že do puntíku dodržel zadané téma, které letos zní Mládí památkám. Přestože na pořadu dne budou renesanční obrazy, které mají k mládí daleko, celou akcí bude návštěvníky provázet Jirák mladší.  Přednáška Renesanční obrazy ze sbírek opočenského zámku zde začne v sobotu v sedmnáct hodin.

Dnům evropského dědictví je v Opočně tak trochu věnován celý měsíc. „Při této příležitosti jsou zpřístupněny po celé září pokoje Kinských, ale hlavní letošní novinkou bude zmíněná přednáška. Ta bude vlastně procházkou po našich renesančních skvostech, při níž nás bude doprovázet Matouš Jirák, který vystudoval dějiny umění na Filosofické fakultě Karlovy univerzity," potvrzuje Milan Junek z opočenského zámku.

Obrazy tak mohou být spokojené, protože není nad to, když o nich mluví ten, kdo je má rád. Matouš Jirák je synem správce opočenského zámku, takže se zdejšími obrazy se zná už od dětství, taková láska bývá trvalá.

Obrazy vypráví

O tom, že renesanční obrazy mohou vyprávět celé příběhy, svědčí i Žerotínský epitaf, zcela výjimečné dílo z roku 1575, které v sobotu určitě nebude chybět.

„Původně byl umístěn v kostele Nejsvětější Trojice na čelní zdi jižní boční lodi, kde byla hrobka Trčků. Epitafní obrazy svým způsobem nahrazovaly nákladnější kamenné náhrobky, ale většinou se jednalo o menší závěsné obrazy. Opočenský epitaf je mimo jiné zajímavý již rozměry 183 x 142 centimetrů," prozrazuje Milan Junek jen malou část příběhu tohoto obrazu, protože daleko bohatší vyprávění přináší obraz sám.

Díky desce umístěné na jeho rámu je jisté, že hlavními postavami jsou Jan Jetřich ze Žerotína a Barbora z Biberštejnu, vdova po Vilému Trčkovi. Dvojice je na díle zachycena hned několikrát: při svatbě, křtu, kázání, zpovědi a přijímání.

„A nejen to, své opakování má i výjev jako celek. Obraz je totiž sám na sobě namalován na místě, pro které byl původně určen. Tím jakoby se znovu a znovu opakoval donekonečna," upozorňuje na další zvláštnost Žerotínského epitafu Milan Junek, ale na zodpovězení dalších otázek si musí tazatelé počkat do soboty.

Kdy, kde, co?

„Nápis umístěný na rámu Žerotínského epitafu nám dává stručnou, leč bohužel prameny nepodloženou odpověď na prvotní otázky každého diváka: kdy, kde, co? Máme-li však nabýt pocitu, že obraz chápeme, že rozumíme informacím, které jsou v něm obsaženy, musíme dílu, sami sobě a generacím historiků a milovníků umění položit řadu dalších otázek," přibližuje Matouš Jirák ve své stati Otázky kladené Žerotínskému epitafu složitou mluvu obrazů.

A o tom, že renesanční malíři měli co vyprávět, se přesvědčí všichni, kdo v sobotu navštíví opočenský zámek.

Dny evropského dědictví provázejí tento týden i Rychnov nad Kněžnou, konkrétně pak v kapli Proměnění Páně. Ta je nyní přístupná návštěvníkům.

„Od pondělí až do pátku se v ní konají koncerty, které zajišťuje místní základní umělecká škola. O jeden se pak postará „zuška" z Kostelce nad Orlicí. O víkendu pak bude kaple otevřena pro veřejnost," vysvětlila Hana Dvořáková, referentka památkové péče.

Malujeme památky

S akcí spojili i výtvarnou výstavu nesoucí název Malujeme rychnovské památky. Výkresy, které malovaly děti ze základní umělecké školy, ze školek, ze škol a z domu dětí a mládeže je nainstalována ve vestibulu městského úřadu, kde bude až do konce září.

„Letos se účastníme podruhé. Loni jsme rovněž měli kapli, která je jinak nepřístupná, otevřenou pro veřejnost," dodala Hana Dvořáková.

Posledním, kdo se zapojí do Dnů evropského dědictví, je občanské sdružení Má vlast – můj domov ze Záměle. To na svátek svatého Václava 28.září od 12 do 15 hodin připravuje zpřístupnění objektu Hostince u Karla IV.

„Tam budeme mít nainstalovanou výstavu ručně malovaných pivních tácků a také expozici ručně dělaných modelů chaloupek. Zpřístupněny budou i odkryté základy historické pece a také bude možné vidět, jak se pomalu, ale jistě pokračuje s rekonstrukcí celého objektu hostince," uvedla Marie Červinková, místopředsedkyně občanského sdružení Má vlast – můj domov, které se projektu účastní už potřetí. Loni otevřelo planetární stezku. (dm, cis)

Obraz Madona s dítětem

Kde v okrese se památky otevřou

STÁTNÍ ZÁMEK V OPOČNĚ
15.9. – 16.9.  (9.00 – 11.30 a 12.30 – 15.45 hodin)
Renesanční zámek Opočno stavěl šlechtický rod Trčků z Lípy v průběhu 16.
století. Barokní úpravy na počátku 18. století ovlivnily vzhled i funkci areálu
upraveného v duchu evropského aristokratického prostředí.

KAPLE PROMĚNĚNÍ PÁNĚ V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU
15. 9. – 16.9.  (10.00 – 12.00 a  13.00 – 16.00 hodin)
Kaple je bývalou hřbitovní kaplí vystavenou v novobyzatském slohu na půdoryse řeckého kříže. Nová kaple Proměnění Páně nahradila původní dřevěnou kapli Promění Krista Páně. Základní kámen „nové" kaple byl položen 25. června 1865.

HOSTINEC U KARLA IV. V ZÁMĚLI
28.9. (12.00 – 15.00 hodin)
Jediná kulturní památka v obci Záměl. Roubené stavení bývalého zájezdního hostince, ve kterém podle pověsti tančil Karel IV. V současné době na
objektu probíhají záchranné práce na odstranění havarijního stavu.