Součástí Dnů otevřených dveří na rychnovském gymnáziu F. M. Pelcla bylo neformální setkání ředitelů základních škol a výchovných poradců Rychnovska.

„Rozeslali jsme 40 pozvánek, sešlo se nás však jen patnáct. Účelem pozvání byla potřeba zdůraznit význam přírodovědných a technických předmětů,“ vysvětlil ředitel gymnázia Zdeněk Žabokrtský. Pedagogové zhodnotili současný trend ve vzdělání, kdy zájem studentů o internet a moderní technologie převyšuje zájem o vědomosti a literaturu, jakožto tristní.

„Gymnázia ztratila svou prestiž, na vysokou školu se hlásí i absolventi učilišť,“ podotkl ředitel ZŠ Javornická Milan Kotek. „Vzdělání jako by ztratilo hodnotu a žáci nevědí, že všichni se nemohou stát manažery. Je potřeba také vyzdvihnout záslužnost dělnické práce,“ hovořil zástupce ředitele Jaroslav Kotlář. „Žák je schopen požádat učitelku, aby mu učivo uložila na flashku. Běžně si místo zápisu výuky informace z tabule klidně jen vyfotí mobilem. Studenti by rádi používali při výuce notebooky, přitom začínají mít mnozí problém s psaním, ztrácejí slovní zásobu a nerozumí významu běžně užívaných slov,“ popsali pedagogové své zkušenosti.

„Nutno dodat, že my zas nechápeme všechno, co říkají teenageři,“ připomněl Milan Kotek. Během dopoledne se účastníci setkání shodli, že přijímací zkoušky jsou nutností, která motivuje žáky k učení, jemuž mladí lidé odvykají. Stává se dokonce, že vysokoškoláci si mezery ve vzdělání chodí doplňovat na základní školy. Všechno nelze stáhnout z netu. Padlo rozhodnutí sejít se opět v červnu kvůli vzájemné výměně zkušeností. Koncepci ministerstva školství vidí učitelé jako mizivou a v povinnosti vytvářet školní vzdělávací programy a slovní hodnocení jen zátěž. (ira)