„Každému z nás ještě určitě nějaký doma zůstal. Nemyslím snad ani v peněžence, ale v různých půllitrech nebo krabičkách. Můj mariášnický půllitr ukrýval nečekané bohatství 87,50 Kč,“ uvedl místostarosta města Pavel Nadrchal. Padesátníky zde mohou lidé vhodit do schránky nazvané Padesátníkovník na místním městském úřadě. Celková částka z nasbíraných drobných mincí pak bude použita na nákup hraček do týnišťských mateřských školek. „Nečekám zázrak, ale i pár drobností může potěšit,“ dodal Pavel Nadrchal.