Dne 5. října 1918 přišel na poštu telegram oznamující, že Rakousko–Uhersko přijalo Wilsonovy mírové podmínky. Poštmistr, jemuž byl určen, nebyl přítomen a telegrafistka si zprávu vyložila po svém.

Po městě se rychle rozšířilo, že je konec války. Lidé slavili a shazovali rakouské orlice. Událost popsal v humoristickém románu Hráči Karel Poláček.

Když se druhý den měšťané probudili, zjistili, že monarchie trvá dál.