Média mluví hlavně o neratovické Spolaně a závodech na Ostravsku a Mělnicku. I na Rychnovsku ovšem v dané době fungovaly podniky, které se významně podílely na vypouštění škodlivin.

Celorepublikový a krajský význam měly v tomto ohledu v minulém roce hned dvě firmy – C. Bechstein Europe se svou provozovnou v Týništi nad Orlicí a Saint-Gobain v Častolovicích.

V Týništi se nacházela výrobna hudebních nástrojů C. Bechstein. Ta byla třetím největším producentem styrenu, pravděpodobné karcinogenní látky, v Česku. Jednatel firmy David Kopecký Deníku řekl: „Pobočka v roce 2015 ještě fungovala, nyní je zrušená. O žádném znečišťování proto již není třeba hovořit." Naopak častolovický Saint-Gobain, mezi místními známý jako Orsil, vyrábí stále. Nejnebezpečnější látkou je zde formaldehyd.

Častolovický výrobce izolačních materiálů zaujímá deváté místo v České republice v emisi mutagenních látek. Konkrétně se jedná hlavně o produkci formaldehydu, ve které je bývalý Orsil dokonce sedmý.

Situace vygradovala v roce 2007, kdy místní obyvatelé zorganizovali petici. Obtěžoval je totiž častý výrazný zápach, který se v okolí provozovny šířil. Lidé se obávali plánovaného rozšiřování výroby a možného dalšího zhoršení kvality ovzduší. Limity ovšem i tenkrát podle provedeného měření firma splňovala.

Podle současného starosty Častolovic Zdeňka Prause se situace zlepšila, hlavně díky průběžnému zavádění nových dostupných technologií firmou Saint-Gobain. „Občas je cítit zápach, zejména v některých fázích výrobního procesu. To se ale stává už jen zřídka," řekl Deníku Praus.
Právě se zápachem se potýkají i obyvatelé dalších obcí v regionu. V některých částech Kostelce a Doudleb nad Orlicí znepříjemňuje život při specifickém proudění vzduchu.

„V srpnu a v září, kdy byly horké dny i noci, jsme často hlavně po ránu cítili takový dehtový nebo asfaltový puch. Jednou v noci byl dokonce tak výrazný, že mě probudil ze spánku," tvrdí obyvatelka Kostelce nad Orlicí Alena J.

Nelibé vůně tu většina občanů přisuzuje výrobci asfaltových pásů Charvát a.s. a výrobci brzdových třecích materiálů Federal Mogul. „Nic zvláštního jsem nezaregistroval, neobdrželi jsme ani žádné stížnosti. Možná je to tím, že jsme tu na lecjaké „vůně" zvyklí," vyjádřil se starosta Doudleb Jiří Kaplan.
Informace si mohou občané vyhledat v nové internetové aplikaci „Znečišťovatelé pod lupou". Ta využívá Integrovaného registru znečišťování ministerstva životního prostředí. Podniky mají zákonnou povinnost sem data o vypouštěných látkách vkládat. Souhrnné přehledy jsou zveřejňovány vždy v říjnu následujícího roku. Monitorovány jsou zejména látky způsobující rakovinu, genové mutace, dýchací poruchy a takzvané reprotoxické látky poškozující rozmnožování.