Za zásadní novinku, kterou již letos testujeme, ale naplno se rozjede až v příštím školním roce, považuji program zaměřený na cizí jazyky. Teď se to týká výhradně anglického jazyka, protože o německý jazyk zatím zájem není tak veliký. Angličtina se u nás vyučuje již od třetí třídy, a když se ukáže skupina nadaných dětí, umožníme jim cizímu jazyku se věnovat. V šesté třídě může složit dílčí zkoušku, v deváté třídě pak závěrečnou zkoušku, která je takovou malou státnicí. Německý jazyk se u nás zatím studuje jako hlavní jazyk až od sedmé třídy a to se zmíněné nároky na zkoušky stihnout nedají. Ze zmíněných důvodů naše škola navázala kontakt skrálovéhradeckou Obchodní akademií kam naši angličtináři Marie Karaszová a Jan Zemen jezdí. Mylím si, že pro nadané studenty to má veliký význam, protože zmíněná zkouška jim může pomoci nejen v přijetí na školy, ale zejména při cestování a komunikaci v cizím prostředí. Kolik umíš jazyků, tolikrát jsi člověkem. (ign)