Na počátku týdne navštívili mou kancelář klienti Emauzského azylového domu v Rychnově nad Kněžnou, aby nám předali petiční arch se stížností na toto zařízení. Žádost jsem předal radě města a její neformální názor je takový, že město nemá žádný vztah k tomuto zařízení, jímž by ho mohlo ovlivnit, kromě nájemní smlouvy na dům, kde se sociální služba provozuje. Ve věci může zasáhnout pouze odbor sociálních věcí, například provést zde kontrolu a zjistit úroveň poskytovaných služeb. Skutečně se hodně bráním tomu, abychom do toho jako město vstupovali – je to soukromá věc občanského sdružení Emauzy ČR. Město této organizaci vyšlo vstříc před dvaceti lety, kdy jí pronajalo objekt v Ekologické 515 na dobu padesáti let. Se stěžovateli schůzku neplánujeme.