Hned na začátku bych rád připomněl, že nejzazší termín skončení projektu na zateplení školských objektů byl do konce roku a to jsme stihli. Máme za sebou úspěšné kolaudace všech sedmi objektů v termínu, i když s drobnými závadami. Já však nepamatuji ve městě kolaudaci, kdy se nějaké odstranitelné závady nenašly. V případě zmíněného projektu dotovaného EU se některé práce protáhly a nejvíce to asi postihlo Základní školu v Komenského ulici. Tam došlo k problémům se subdodavatelem, takže se práce o prázdninách zastavily. Na druhou stranu mám pocit, že z venkovního pohledu se zateplení právě tohoto historického objektu vydařilo nejlépe. V případě poslední kolaudace, mateřské školy Klíček, také nastaly komplikace, ale to bylo způsobeno samotnou stavbou. Když se postavilo lešení, byly zjištěné statické závady na střeše, což původně nemohl odhalit ani projektant. Tím se práce také protáhly, ale v úterý komise objekt zkolaudovala. I zde se našly závady, ale odstranitelné, které se dodělají během provozu školky. (ign)